CONTENT

 1. Profesor dr habil. Arno Will (1905-1983)
  Krzysztof A. Kuczyński
 2. Das polnische Mädchen in der deutschen Literatur
  Arendt, Dieter
 3. Heinrich Böll - Siegfried Lenz - Günter Grass w Polece (1949-1979)
  Krzysztof A. Kuczyński
 4. Bal pośmiertnych masek. Próba psychologicznej analizy powieści Thomasa Bernharda "Mróz“
  Anna M. Bronżewska
 5. Arno Schmidts Typus der neuen Prooaform anhand “Aus dem Leben eines Fauns“
  Małgorzata Półrola
 6. Arno Schmidt als Kurzgeechichtenschreiber
  Małgorzata Półrola
 7. Zur Technik des Erzählens im modernen Österreichischen Roman. Dargestellt an Oswald Wieners “Die Verbesserung von Mitteleuropa"
  Czesław Plusa
 8. Erkenntnis und Bewgltigungssystem. Versuch der Zeitanalyse im Werk von Hermann Broch
  Włodzimierz Wiśniewski
 9. Atmosfera duchowa Wiednia w okresie fin de Siecle'u
  Jan Hryńczuk
 10. Paul Rilles Essay "Heinrich Heine - heute“. versuch einer vsirkungsästhetischen Analyse
  Marek Ostrowski
 11. Rzecz о pierwszych austriackich przekładach utworów Józefa Ignacego Kraszewskiego na język niemiecki
  Michał Cieśla
 12. Unbekannte "Polenlieder" Ein Beitrag zu den deutech-polniechen Beziehungen des XIX. Jahrhunderts
  Arno Will, Krzysztof A. Kuczyński
 13. Adaptacje powieści Goethego w filmie NRD
  Aleksander Kozłowski
 14. Zwischen Tradition und Gegenwart. Professor Dr. habil. Norbert Honeze zum 50. Geburtetag
  Krzysztof A. Kuczyński
 15. Austriacka literatura piękna w Języku polskim (Bibliografia za late 1946-1981)
  Edmund Rosner
 16. Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. 1945-1984
  Krzysztof A. Kuczyński
 17. Wykaz prac drukowanych pracowników filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. 1980-1983
  Jan Jeziorski, Krzysztof A. Kuczyński

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions