Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria ukazywało się nieregularnie od 1981 do 1997 roku.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria
ISSN: 0208-6085
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

 • Marguerite de Navarre à la cour de Louis XIV 

  Berriot-Salvadore, Evelyne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Ten intrygujący tekst kryje omówienie romansu Karoliny-Róży Caumont de la Force (1650-1724), pt. L'Histoire de Marguerite de Valois (1696). Tłem akcji powieści jest dwór Franciszka I. Na balu dla uświetnienia małżeństwa ...
 • Marguerite de Navarre et la pédagogie féminine 

  Winn, Colette H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Choć nie pozostawiła żadnego w duchu feministycznym manifestu, żadna dziedzina życia kobiety nie została przez nią pominięta. Szczególnie kobiecie-matce przyznaje ważną rolę wychowawczą. Stanowisko to znajduje swój ...
 • Tradition et nouveauté dans la poésie religieuse de Marguerite de Navarre 

  Béné, Charles (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Temat Chrystusa, który z krzyża zwraca się do człowieka, by udzielić mu nauk moralnych, występował już u św. Bernarda i św. Bonawentury, później u Samuela Brandta lub w poematach o męce Chrystusa w wydaniach u Aida w ...
 • Narrateurs et narrataires dans l'Heptamèron: essai d’étude narratologique 

  Martincau-Génieys, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Wychodząc od koncepcji Gerarda Genette, autorka wykorzystuje dla analizy narracji w Heptameronie pojęcie narratora (narrateur) i odbiorców narracji (narrataires), którzy z kolei mogą być narratorami. Narrator historii ...
 • Sur quelques aspects de l’evangélisme de Marguerite de Navarre 

  Pérouse, Gabriel-Andre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Jeśli pojmować ewangelizm nie jak ideologię w łonie walk religijnych tamtych czasów, ale jak właściwość istoty duchowej i moralnej człowieka, wówczas ewangelizm Małgorzaty z Nawarry to ożywcza symbioza z tekstami ...
 • Pour une lecture plurielle de l'Heptamèron: polyphonie et concordia discors au parlement d'amour 

  Rosenstein, Roy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Zauważono dawno, że - w zestawieniu z Dekameronem, innowacją, którą Małgorzata z Nawarry wprowadziła w Heptameronie, są dyskusje - uproszczeniem było dopatrywanie się w postaci Parlamenty wyrazicielki jej poglądów. Jeśli ...
 • Elizabeth Tudor traductrice de Marguerite de Navarre 

  Dubu, Jean V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W 1531 r. opublikowany został poemat Małgorzaty z Nawarry, Miroir de l'âme pécheresse, zaś pierwszego wznowienia doczekał się w 1533 r., kiedy rodziła się Elżbieta Tudor, córka Henryka VIII, króla Anglii i jego drugiej ...
 • Avant-propos 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Un cas d'intertextualité médiévale dans l'Heptaméron: la nouvelle 70 

  Sasu, Voichita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Związki z literaturą średniowieczną w twórczości Małgorzaty z Nawarry spotyka się często (np. wizja nocna i tercyna w La Navire, ramy moralitetu bądź misterium w teatrze, reminiscencje z romansów Okrągłego Stołu, echa ...
 • Le thème de l'anneau dans l'Heptaméron 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł jest próbą analizy kilku nowel Heptameronu, w których pojawia się motyw pierścienia i ma na celu określenie jego roli w konstrukcji akcji (nowele: 8, 13, 15, 21, 24). We wszystkich tych nowelach pierścień pozostaje ...
 • Allocution d’ouverture 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • Le temps dans l'Heptaméron 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest czas przedstawiony w historii ramowej Heptameronu. Tytuł utworu, w przeciwieństwie do Dekameronu, znajduje potwierdzenie w dziejach devisants: ich przekonania, uczucia, pragnienia ...
 • Ces „pauvres aveuglés d’amour” ... (Les divers sens du mot 'pauvre' dans l'Heptaméron) 

  Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Ten pojawiający się przeszło 200 razy w tekście przymiotnik nie jest bynajmniej świadectwem ubóstwa językowego autorki, ale świadczy o zasługującej na baczniejszą uwagę rozmaitości jego zabarwienia znaczeniowego lub ...
 • Россия и Европа 

  Носов, Сергей (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
 • Прошлое и настоящее в повести Кира Булычева Похищение чародея 

  Stepnowska, Tatiana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  W artykule analizowana jest jedna z mniej znanych mikropowieści Kira Bułyczowa Porwanie czarnoksiężnika, podejmująca naczelny temat współczesnej prozy rosyjskiej - poszukiwanie nieprzemijających wartości w życiu człowieka. ...
 • Homo sovieticus (A. Zinowjew, M. Heller, J. Tischner) 

  Parniewski, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Настоящая статья посвящена понятию гомо советикус. Автор проводит анализ прозы А. Зиновьева, прежде всего его книги Гомо советикус, благодаря которой этот термин нашел широкое распространение. Кроме Зиновьсвского текста ...
 • Mikołaj Strachow i Fiodor Dostojewski 

  Lazari, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  В статье рассматриваются личные творческие соотношения философа Николая Страхова и Федора Достоевского, их дружба и неприязнь, их восхищение друг другом и клевета друг на друга, а также их взаимное мировоззренческое ...
 • Przyroda-człowiek-społeczeństwo. (Noce rosyjskie Włodzimierza F. Odojewskiego) 

  Główko, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  Цель данной статьи - рассмотреть, как в структуре философского романа Русские ночи развиваются сложные взаимоотношения идей природы, человека, общества. В мышлении Одоевского существуют они как триединое целое; являются ...
 • О cenzurze rosyjskiej za panowania Mikołaja I 

  Mucha, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  После подавления восстания декабристов николаевская Россия становится полицейско- -бюрократическим государством, в котором власть беспощадно подавляла всё, что не отвечало политике царизма. Борьба с освободительным ...
 • Indeks wątków i motywów jako instrument badań nad kulturą literacką 

  Małek, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  В настоящей статье автор обращает внимание на целесообразность составления указателя сюжетов и мотивов русской (как печатной, так и рукописной) литературы XVIII века, а также компьютерной библиотеки текстов, использующих ...

View more