CONTENT


Od Redakcji


Z PRZESZŁOŚCI

1. Kulturowy rozwój Łodzi w okresie międzywojennym / The Cultural Development of Lodz in the Interwar Period
Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa
2. Regionalista z pasją dalekich podróży, czyli Filip Sulimierski i jego „Wędrowiec” / A Regionalist with a Passion for Long-Distance Travel: Philip Sulimierski and His “Wędrowiec”
Daria Domarańczyk
3. Teatr Telewizji Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego – widowiska i ich twórcy na przestrzeni lat / The Lodz Television Centre’s Television Theatre – Performances and Their Creators Over The Years
Joanna Bachura-Wojtasik


WSPÓŁCZESNOŚĆ

4. Łódź jako temat regionalnego reportażu radiowego / Lodz As a Subject of Regional Radio Documentaries
Kinga Klimczak
5. Radio Eska Łódź, czyli lokalne radio sieciowe / Radio Eska Lodz, Commercial Radio As a Local Radio
Przemysław Szews
6. Kształt i charakter lokalnego serwisu informacyjnego na przykładzie „Łódzkich Wiadomości Dnia” / The Form and Quality of a TV News Program on Local Television, Based on “Daily News of Lodz”
Krzysztof Grzegorzewski
7. Realizacja misji dziennikarskiej na szczeblu lokalnym na przykładzie łódzkiego kwartalnika społeczno-politycznego „Liberté!” / Fulfilling the Mission of Journalism on the Local Level on the Basis of “Liberté!” – a Socio-Political Quarterly Magazine from Lodz
Olga Łabendowicz
8. Rola polskojęzycznych mediów lokalnych w krzewieniu kultury polskiej w Łatgalii (na Łotwie) / The Role of the Polish-Language Local Media in Promoting Polish Culture in Latgale (in Latvia)
Diana Rubene
9. Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu – więcej niż kultura… / Town Cultural Centre in Zgierz – more than Culture…
Monika Sadowska


GŁOSEM DZIENNIKARZY

10. Czekając na przebiśniegi. Rozmowa z Piotrem Słowikowskim / Waiting for Snowdrops. Interview with Piotr Słowikowski
Agnieszka Barczyk, Piotr Słowikowski
11. Funkcja reportażu w programach telewizji regionalnej – doświadczenia i przyszłość / Role of Reportage in Regional TV Programming – Past Experience and the Future
Monika Sieradzka
12. Po prostu rozsądek, czyli etyka dziennikarska / Just Common Sense – Ethical Problems in Journalism
Hubert Bekrycht

Recent Submissions