Publikacja Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kontynuacją periodyków specjalistycznych wydawanych od 1955 roku. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
ISSN: 1505-9057
e-ISSN: 2353-1908
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1998 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more