CONTENT

 1. Brytyjska ballada kryminalna
  Witold Ostrowski
 2. The Evolution of the Conception of the Villain in Dickens's a Novels
  Adela Styczyńska
 3. O właściwą interpretacje „Ryszarda III"
  Krystyna Kujawińska-Courtney
 4. The Old and the New in the Victorian Ghost Story
  Jolanta Nałecz-Wojtczak
 5. The Use of the Cliché in Liverpool Poetry
  Jerzy Jarniewicz
 6. The Artist in the Tales of Henry James and Thomas Mann
  Adam Sumera
 7. Edgar Allan Poe’s "The Pall of the House of Usher" - the Theme of the Physical Power of Words
  Zbigniew Maszewski
 8. Fatalism in Eugene O ’Neill’e "Long Day’s Journey into Night
  Róża Vobożil
 9. The Analysis of "Lear" by Edward Bond
  Małgorzata Talikowska-Muaiał
 10. A Selective Bibliography of Contemporary Criticism of the American Romantic Literature (1941-1978)
  Jadwiga Maszewska
 11. "Als Frankenstein damonisiert, der Unternehmerblut schlürft [...]" Zum Werk von Günter Wallraff
  Krzysztof A. Kuczyński
 12. Täuschung als Flucht vor dem Chaos. Analyse des "Esch"-Romans von Hermann Broch
  Włodzimierz Wiśniewski
 13. Arno Schaidts âsthetisch-literarisches Programm und Theorie des Erzählen
  Małgorzata Półrola
 14. Die literarischen Texte als die optimale Textart für den Fremdsprachenunterricht
  Aleksander Kozłowski
 15. L'"Acousee" de Michel de Saint Pierre - étude générique
  Teresa Szumlewicz
 16. "Mots-themes", "mots-clés" e campi semantici in "Memoriale" di Paolo Volponi
  Izabella Gutewicz
 17. Z obserwacji nad recepcją nowelistyki przekładowej w Rosji początku XVIII wieku
  Eliza Małek
 18. Sprawa polska 1863 roku w kręgu „poozwienników"
  Andrzej Lazari

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions