CONTENT

 1. Wstęp
  Krzysztof A. Kuczyński
 2. Dzieje i dorobek naukowy filologii germańskiej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1945-1985
  Aleksander Kozłowski, Krzysztof A. Kuczyński, Roman Sadziński
 3. W kręgu dramatu austriackiego. Główne trendy w rozwoju dramatu austriackiego w okresie od 1945 r do połowy lat siedemdziesiątych
  Brygida Brandys
 4. Der Werdegang des Romanci ere Amo Schmidt. Zur Entwicklung und Aufnahme seines Erzählwerkes
  Anna Maria Broniewska
 5. The Use of the Cliché in Liverpool Poetry
  Małgorzata Półrola
 6. Max Frisch und die Schweiz
  Joanna Jabłkowska
 7. Einige Bemerkungen zur Technik des Nacherzahlens bei Peter Handke
  Czesław Plusa
 8. The Analysis of "Lear" by Edward Bond
  Włodzimierz Wiśniewski
 9. Positivismus and Mythos des Mittelalteгs - Brochs Bemühen um eine Weltanschauung von seiner Zeit
  Włodzimierz Wiśniewski
 10. Die Grundsätze der Literaturkritik Paul Rillas und die Tradition der marxistischen Literaturwertung in Deutschland
  Marek Ostrowski
 11. Literatura polska w tłumaczeniu niemieckim w latach 1918-1939
  Krzysztof A. Kuczyński
 12. Witold Hulewicz. W 90 rocznicę urodzin
  Irena Bartoszewska
 13. "Paß auf! Hier kommt Grosz". George Grosz und der Berliner Dadaismus
  Marion König, Frank König
 14. Fałsz historyczny w powieści "Heinrich von Plauen" Ernsta Wicherta
  Krzysztof A. Kuczyński
 15. Zu einigen Problemen der Bedeutung der bestimmten literarischen Gattungen im Premdsprachenunterricht
  Aleksander Kozłowski
 16. Die bilateralen Verhältnisse zwischen der Literaturdidaktik und Literaturwissenschaft
  Aleksander Kozłowski
 17. Funkcja i zastosowanie liryki w procesie nauczania języków obcych
  Aleksander Kozłowski
 18. Zur theoriegeschichtlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur
  Ingamr Dreher
 19. Lęk, miłość i czyszczenie butów. Próba psychologicznej interpretacji motywu miłości w prozie Thomasa Bernharda
  Anna Maria Broniewska
 20. Heinrich Böll szukanie "trzeciej drogi"
  Norbert Honsza
 21. In Memriam. Ryszard Ligacz (1903 -1982)
  Krzysztof A. Kuczyński

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more