LA LETTRE ACTES DU COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCO-POLONAIS ORGANISE PAR LA CHAIRE DE PHILOLOGIE ROMANE AVEC LA COOPERATION DE L'UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Łódź, du 7 au 9 octobre 1997
edites par Zbigniew Naliwajek et Witold Konstanty Pietrzak

CONTENT

 1. Une lettre de Plutarque, Battistini, Olivier
 2. Correspondance sentimentale ou correspondances ideologiques? Abelard et Heloise,Roguet,Yves
 3. La lettre d'amour,Corger,Jean-Claude
 4. Les confessions d'un promeneur solitaire anonyme au debut du XVII" siecle: les Fantaisies amoureuses (1601),Lavocat,Françoise
 5. Le destinateur dans les Lettres galantes de Fontenelle, Pietrzak, Witold Konstanty
 6. Les belles-lettres dans les lettres de Boileau,Stepnowski,Adam
 7. De la correspondance á l'ceuvre. Le cas de Madame de Sévigné,Pich,Edgard
 8. Les Lettres d'un voyageur de George Sand: jeux et enjeux de la communication épistolaire,Bochenek-Franczakowa,Regina
 9. Les lettres de Barbey d'Aurevilly á Trebutien ou le «dessous» du récit aurevillien,Wandzioch,Magdalena
 10. Les lettres de Flaubert á Mlle Leroyer de Chantepie: les raisons d'une correspondance,Queffélec,Christine
 11. La lettre et la genése de l'ouvre chez les Goncourt,Dufief,Pierre
 12. La lettre comme suggestion interprétative. Mallarmé et CazaIis,Wojtynek-Musik,Krystyna
 13. Entre le brouilIon poétique et I'objet iconique. Sur quelques lettres de GuiIlaume ApoIIinaire á Pablo Picasso,Chudak,Henryk
 14. La correspondance entre Antonin Artaud et Jacques Riviére et I'esthétique do surréalisme,Żurowska,Joanna
 15. Alain-Fournier entre la lettre et le roman,Naliwajek,Zbigniew
 16. De la lettre allusive á la lettre abusive: poétique de l'épistolarité dans á la recherche du temps perdu,Chaudier,Stéphane
 17. Dit et non-dit de la lettre chez Romain Rolland,Duchatelet,Bernard
 18. Brefs échanges épistolaires entre Samuel Beckett et Bram van Velde,Delaunay,Jean-François
 19. La lettre écrite á soi-méme dans la pratique diaristique,Lis,Jerzy
 20. Une lettre de Martin Heidegger á René Char,Poli,Jean-Dominique
 21. Les recherches de Stefania Skwarczyńska sur la théorie de la lettre,Kozłowska,Ewa
 22. La lettre dans la critique polonaise d'après-guerre,Kłosińska,Agnieszka
 23. Autour de la théorie de la lettre. Quelques paradoxes,Skwarczyńska,Stefania

Recent Submissions

 • La lettre dans la critique polonaise d'après-guerre 

  Kłosińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Artykuł podejmuje próbę usystematyzowania studiów, jakie krytyka polska poświęciła problematyce listu po drugiej wojnie światowej, i przedstawienia głównych założeń tych studiów. Autorka wyróżnia dwie grupy prac poświęconych ...
 • Les recherches de Stefania Skwarczyńska sur la théorie de la lettre 

  Kozłowska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Artykuł ten zdaje sprawę z badań Stefanii Skwarczyńskiej dotyczących teorii listu. Przedstawione zostają założenia dwóch prac uczonej Uniwersytetu Łódzkiego: jej Teorii listu z 1937r., jak też jej późniejszego artykułu: ...
 • Autour de la théorie de la lettre. Quelques paradoxes 

  Skwarczyńska, Stefania (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
 • Dne lettre de Martin Heidegger á René Char 

  Poli, Jean-Dominique (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W Dziełach zebranych René Chara opublikowanych w Bibliothéque de la Pléiade (Gallimard 1988) znajdujemy list napisany przez Heideggera do poety francuskiego po śmierci ich wspólnej przyjaciółki, Marcelle Mathieu (1973). ...
 • Brefs échanges épistolaires entre Samuel Beckett et Bram van Velde 

  Delaunay, Jean-François (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W 1945 r. po dwudziestu latach samotnego życia we Francji, na Korsyce i w Hiszpanii, holenderski malarz Bram van Velde (1895-1981)prosi Becketta o przedstawienie jego malarstwa publiczności paryskiej. Następuje wymiana ...
 • La lettre écrite á soi-méme dans la pratique diaristique 

  Lis, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Badając dzienniki pisarzy francuskich, autor zauważył pewną analogię między stylem pamiętnikarskim i epistolarnym. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z potrzebą komunikowania, czyli przekazywania pewnych treści od ...
 • Dit et non-dit de la lettre chez Romain Rolland 

  Duchatelet, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Czytając korespondencję, którą prowadzili Romain Rolland i Roger Martin du Gard znajdujemy przemilczenia dające się wyjaśnić jedynie informacjami zawartymi w listach do osób trzecich lub w Dzienniku pisarza. Zjawisko to ...
 • De la lettre allusive á la lettre abusive: poétique de l'épistolarité dans á la recherche du temps perdu 

  Chaudier, Stéphane (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W powieści Prousta list jako forma narracyjna jest zdyskredytowany. Odarty ze wszystkich mitów, staje się jedynie źródłem kłamstwa (listy miłosne), iluzji lub szaleństwa. Jeśli się nawet często pojawia, służy jedynie ...
 • AIain-Fournier entre la lettre et le roman 

  Naliwajek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Autor Mojego przyjaciela Meaulnesa napisał w swoim krótkim życiu ponad 500 listów. Jego korespondencja z Jacques'em Riviére jest nie tylko dokumentem epoki, lecz także powieścią o dorastaniu i swoistym laboratorium ...
 • La correspondance entre Antonin Artaud et Jacques Riviére et I'esthétique do surréalisme 

  Żurowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Antonin Artaud, początkujący aktor i literat, starał się opublikować wiersze w "La Nouvelle Revue Française", najpoważniejszym piśmie literackim epoki. Jacques Riviére, redaktor naczelny, wierszy nie przyjął ze względu ...
 • Entre le brouilIon poétique et I'objet iconique. Sur quelques lettres de GuiIlaume ApoIIinaire á Pablo Picasso 

  Chudak, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Badacze korespondencji literackiej zwracają uwagę przede wszystkim na przekazywany w liście komunikat i w zasadzie nie interesują się sposobami jego istnienia. Tymczasem list jest dyskursem, tekstem, ma swoją strukturę ...
 • La lettre comme suggestion interprétative. Mallarmé et CazaIis 

  Wojtynek-Musik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Artykuł zajmuje się korespondencją między Stefanem Mallarme i jego przyjacielem Renri Cazalisem. Jej trzon stanowią refleksje na temat poezji i sztuki, co pozwala zapoznać się z koncepcjami Mallarmego w tej dziedzinie. ...
 • La lettre et la genése de l'œuvre chez les Goncourt 

  Dufief, Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Zanim Bracia Goncourtowie zostali powieściopisarzami, byli najpierw historykami, którzy - wykorzystując m. in. korespondencję - usiłowali odtworzyć życie prywatne XVIII w. Pisząc powieści, obaj stosowali tę samą metodę: ...
 • Les lettres de Flaubert á Mlle Leroyer de Chantepie: les raisons d'une correspondance 

  Queffélec, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Przedmiotem artykułu jest długoletnia korespondencja między Gustawem Flaubertem a nieznaną, prowincjonalną pisarką. Autorka zastanawia się nad przyczynami, dla których sławny pisarz rozpoczął i kontynuował wymianę listów ...
 • Les lettres de Barbey d'Aurevilly á Trebutien ou le «dessous» du récit aurevillien 

  Wandzioch, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Aby w pełni zrozumieć twórczość Barbey d'Aurevilly'ego nie wystarczy poprzestać na jego powieściach i nowelach czy krytyce literackiej, ale trzeba wziąć pod uwagę również jego korespondencję, a zwłaszcza listy pisane w ...
 • Les Lettres d'un voyageur de George Sand: jeux et enjeux de la communication épistolaire 

  Bochenek-Franczakowa, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Listy podróżnika George Sand są utworem jedynym w swoim rodzaju, sytuującym się na pograniczu literatury autobiograficznej i eseistyki. Składa się nań dwanaście listów adresowanych najczęściej do znanych pisarce osób. ...
 • Correspondance sentimentale ou correspondances ideologiques? Abelard et Heloise 

  Roguet, Yves (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Nikt dziś nie traktuje korespondencji Abelarda i Heloizy jako zbioru autentycznych listów. Autor pracy podkreśla znaczenie systemu odniesień w listach do innych listów zbioru: ich spójność i konsekwencję trudno pogodzić ...
 • Les belles-lettres dans les lettres de Boileau 

  Stepnowski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W korespondencji Boileau znajduje się siedemdziesiąt pięć listów do lyońskiego adwokata, Claude'a Brossette'a, który przygotował do druku dzieła zebrane prawodawcy Parnasu. Ukazały się one w Genewie w roku 1716, już po ...
 • Les confessions d'un promeneur solitaire anonyme au debut du XVII" siecle: les Fantaisies amoureuses (1601) 

  Lavocat, Françoise (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Frantaisies amoureuses to anonimowa powieść w pierwszej osobie napisana w postaci jednego listu o charakterze wyznania miłosnego. Celem pracy jest wykazanie wpływu, jaki forma listu wywiera na refleksję autotematyczną w ...
 • De la correspondance á l'ceuvre. Le cas de Madame de Sévigné 

  Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Zdaniem autora twórczość pani de Sévigné wyróżnia się na tle epoki i jest niemożliwa do zaklasyfikowania. Stąd już na wstępie pojawia się konieczność jej opisania: nie podporządkowuje się ona regułom epistolografii i nie ...

View more