Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica sięga końca lat 70. XX wieku. W obecnej formie ukazuje się od 2000 roku. Celem czasopisma, oprócz publikowania i rozpowszechniania wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, a także i językoznawstwa romańskiego, jest nie tylko dokumentowanie rozwoju polskiej romanistyki, zwłaszcza działalności akademickiej, wydawniczej i kulturowej, ale także ważnych wydarzeń naukowych. Służą temu między innymi publikowane na łamach czasopisma recenzje książek i monografii czy sprawozdania z konferencji naukowych.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
ISSN: 1505-9065
e-ISSN: 2449-8831
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2000 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more