CONTENT

 1. Вне раз о предисловии и рукописному сборнику "Разных пословиц, собранных по алфавиту"
  Eliza Małek
 2. O происхождении и источниках "Повести бывшего посольства в Португальской земле"
  Eliza Małek
 3. Поэт я оад (из истории одного топоса)
  Lidia Sazonowa
 4. К изучению светокой печатной кннгн второй половины XVIII века (сборники омеванного соотава)
  Anna Starosta
 5. Wiesarion Bieliński jako dramaturg
  Bogusław Mucha
 6. Dziesięć nowel z "Nocy rosyjskich" Włodzimierza Odojewekiego
  Adam Bezwiński
 7. Книга Николая Гоголя "Выбранные места нз переписки с друзьями" н ке оценка Аполлоном Григорьевым
  Andrzej Lazari, Sergiusz Nosow
 8. Rozwój literatury rosyjskiej w ujęciu Apollona Grigorjewa
  Andrzej Lazari
 9. Utopizm w literaturze rosyjskiej końca XIX w. i lat dwudziestych (Zarys problemu)
  Witold Parniewski
 10. Specyfika artystycznego przekazu świata w autobiograficznych utworach lirycznych Władimira Sołouchina i Olgi Bergholc
  Maria Kuźmin
 11. Uwagi о terminologii literackiej w polsko-rosyjskiej konfrontacji przekładowej
  Jan Wawrzyńczyk

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions