CONTENT

 1. Od Redakcji
 2. Słowo wstępne
 3. Z korespondencji z profesorem Bolesławem Kielskim
  Kazimierz Kupisz
 4. Prace llteracko-porównawcze Bolesława Kielskiego na tle polskiej komparatystyki literackiej - 1900-1939
  Aleksander Milecki
 5. Profesor Bolesław Kielski - prekursor badań komparatywnych polsko-francuskich
  Teresa Tomaszkiewicz
 6. W kręgu podręczników do nauczania Języka francuskiego
  Władysława Roszczynowa
 7. Z teki pośmiertnej
  Bolesław Kielski
 8. La conception de l'Univers dans les Chants de J. Kochanowski
  Ewa Kozłowska
 9. La nature dans les Odas de Ronsard et dans les Chants de Kochanowski
  Róża Stefańska
 10. Wybrane hymny epickie Ronsarda jako akt komunikacji międzyosobowej
  Witold Konstanty Pietrzak
 11. Les effets stylistiques de l'emploi de la périphrase
  Krystyna Antkowiak
 12. Próba charakterystyki rodzajowej Discours Ronsarda
  Krystyna Antkowiak
 13. Połknąć wronę, czyli o frazeologii Boyowskich przekładów z Mollira i Racine'a
  Dariusz Bralewski
 14. Boy jako recenzent sztuk włoskich
  Izabella Gutewicz
 15. Actualité du dictionnaire de Mistral
  Yves Gourgaud
 16. Le mécanisme métaphorique dans les verbes intransltlfs français et polonais - le problème de l'équivalence semantico-styllatlque
  Magdalena Lipińska
 17. L'utilisation du texte poétique dans la pratique scolaire
  Katarzyna Kuczborska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions