CONTENT

Solidarność, moralność i etyka w gospodarce

 • 1. Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
  ks. Stanisław Kowalczyk
 • 2. Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły
  Inga Mizdrak
 • 3. Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji
  Aniela Dylus
 • 4. Biznes, kryzys, etyka. Zło gospodarcze jako przedmiot nazywania
  Przemysław Rotengruber
 • 5. Etyczne aspekty globalizacji gospodarki
  Paweł Bogumił Sobuś
 • 6. Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala
  Paulina Matera, Rafał Matera
 • 7. Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocnienia pracowników - aspekt etyczny
  Bronisław Bombała
 • 8. Józefa Tischnera rozumienie pracy
  Gabriela Zywar
 • Historia myśli etycznej a wzrost gospodarczy

 • 9. Utopistyczny wymiar rozwoju zrównoważonego
  Adam Płachciak
 • 10. Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym
  Grzegorz Szulczewski
 • 11. Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu
  Olgierd Górecki
 • 12. Naukowy hedonizm jako podstawa krytycznej oceny przemian społecznych – ekonomia szczęścia Richarda Layarda, Marka Anielskiego i Richarda Easterlina
  Paweł Więckowski
 • Rodzina, społeczeństwo, zaufanie a gospodarka

 • 13. Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem
  Michał Adam Michalski
 • 14. Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
  Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
 • 15. Czy w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac?
  Paweł Kumor
 • 16. Zaufanie jako siła wspierająca działania na konkurencyjnym rynku
  Monika Olszewska
 • Miscellanea

 • 17. Etyka galenosfery
  bp Adam Lepa
 • 18. Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR
  Anna Lewicka-Strzałecka
 • 19. Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce
  Michał Kasiński
 • 20. Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu
  Jolanta Kowal, Grażyna Pilarek
 • Recent Submissions

  • Zaufanie jako siła wspierająca działania na konkurencyjnym rynku 

   Olszewska, Monika (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The subject of the article is the trust as a specific soft value which could be considered as an important aspect of the management process. The article is an attempt of the theoretical analysis of notions such as ”trust” ...
  • Czy w Polsce rośnie akceptacja społeczna dla nierówności płac? 

   Kumor, Paweł (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   In our studies we deal with estimating of the optimal ranges of earnings – the optimal of Gini indexes which are favourable to maximization of the GDP growth in Poland. We suspect that the optimal Gini coefficients ...
  • Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej 

   Baranowski, Paweł; Sztaudynger, Jan Jacek (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Social capital representing among other things voluntary cooperation, social networks density and generalized trust has become popular in economics in the 90s. A number of papers has confirmed positive relationship between ...
  • Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem 

   Michalski, Michał Adam (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   This article undertakes the question of „economic man” in context of postmodern philosophy. The purpose of it is to analyze current understanding of man in market surrounding and his family relations. In the beginning ...
  • Naukowy hedonizm jako podstawa krytycznej oceny przemian społecznych – ekonomia szczęścia Richarda Layarda, Marka Anielskiego i Richarda Easterlina 

   Więckowski, Paweł (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Since about 1970 there is a growing scientific interest in the concept of happiness (or its measurable equivalent – subjective well-being SWB). It is assumed that if augmenting happiness is assumed as the aim of social ...
  • Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu 

   Kowal, Jolanta; Pilarek, Grażyna (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The positive company image and its good reputation are usually results of ethical and honest behaviour towards employees and may cause competitiveness and benefits increase, customer satisfaction and new job places creating. ...
  • Współczesne problemy rozwoju administracji publicznej w Polsce 

   Kasiński, Michał (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The article focusses on a critical analysis of basic problems that contemporary administration faces in the course of its transformation. The Author has stressed the role of the tendency of economize, citizen participation ...
  • Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu 

   Górecki, Olgierd (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Utilitarianism as innovatory and original stream of ethical and political thought enrich philosophical discourse of last three centuries. Utilitarian thinkers pointed out that maximization of pleasure correlated with ...
  • Znaczenie recepcji dorobku Bronisława Malinowskiego dla rozważań etyki gospodarczej nad kryzysem finansowo-gospodarczym 

   Szulczewski, Grzegorz (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The paper presents two theories from the area of cultural anthropology. The first is B. Malinowski, who criticized economism and moralism. I present further stages of this criticism, with special importance placed on the ...
  • Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR 

   Lewicka-Strzałecka, Anna (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Lobbying in the contemporary world is a recognized instrument for implementing citizen’s right to be represented and to be heard by the authorities. The goal of lobbying is to pay authorities’ attention to important ...
  • Etyka galenosfery 

   Lepa, Adam (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Galenosphere is an environment of silence. The paper addresses the issue of the essence and significance of galenosphere. To this end, it presents the structure and functioning of galenosphere, i.e. its two crucial ...
  • Utopistyczny wymiar rozwoju zrównoważonego 

   Płachciak, Adam (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Utopian consciousness is defined as an expression of opposition against actual status quo with simultaneous tendency towards creating alternative projects guarantying possibilities which are not found in actual reality. ...
  • Józefa Tischnera rozumienie pracy 

   Zywar, Gabriela (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Work cannot be separated from human life. Nowadays, the concept of work has been usually perceived only from an economic perspective as a factor of production process. Does acquiring the means of livelihood is the only ...
  • Moralność i religia a rozwój kapitalizmu w ujęciu Deepaka Lala 

   Matera, Paulina; Matera, Rafał (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The economist Deepak Lal researches the influence of morality and religion on the shaping of capitalism in different civilizations. His thought was confronted with the remarks of other institutionalists. Lal tries to find ...
  • Etyczne aspekty globalizacji gospodarki 

   Sobuś, Paweł Bogumił (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The globalization constitutes the multilevel phenomenon. It also concerns the economic sphere. It is connected with the rapid technological development. In order to achieve this increasingly more recent economic successes ...
  • Biznes, kryzys, etyka. Zło gospodarcze jako przedmiot nazywania 

   Rotengruber, Przemysław (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   Facing the economic crisis (began in 2007) managers and political leaders pay more attention to the postulate of socially responsible business. The axiological turn gives new possibilities to implement ethical standards ...
  • Kryzys społecznej gospodarki rynkowej w kontekście procesów globalizacji 

   Dylus, Aniela (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   In the context of globalization processes, the social market economy (SME) is in the crisis. Reflection on the features of that model is closely related with the scientific dispute over its designation. It could be perceived ...
  • Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły 

   Mizdrak, Inga (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   One of the main themes in the 20th century disagreements about man is the question of freedom, which seems to be the most complicated and, at the same time, intriguing phenomenon in the characteristics of the human subject. ...
  • Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II 

   Kowalczyk, Stanisław (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The paper has three parts. The first part concerns the solidarity principle’s genesis. Its philosophical base is the personalistic anthropology, which speaks about prosocial nature of man and its active participation in ...
  • Od humanizacji i strukturalizacji pracy do upełnomocnienia pracowników - aspekt etyczny 

   Bombała, Bronisław (Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, 2011)
   The article analyses the main humanistic models in the theory of management. Seeking the answer to a question is an aim of analysis research: whether achievements of the humanistic current do the man good and help them ...