Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: filozofia; nauki prawne; nauki socjologiczne


Strona internetowa czasopisma

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Zastępca redaktora naczelnego dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, (Polska)
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University (Stany Zjednoczone)
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (Polska)
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie (Czechy)
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem (Izrael)
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University (Stany Zjednoczone)

Redaktor statystyczny:
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
dr Anna Fadecka (język polski)
Mark Muirhead (English proofreader)

Adres redakcji:
Redakcja Annales. Etyka w życiu gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: annales@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more