Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Udział Wincentego Rzymowskiego w początkach działalności ONZ (1945-1946) 

  Chmielewska, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Wincenty Rzymowski fungierte als den Außenminister (2 V 1945-5 II 1947) während des Beginnes der Funktion von Organisation der Vereinten Nationen. Es wird in diesem Artikel über den Anschluss Polens an Organisation der ...
 • Komitet do Spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski 1938-1939 

  Kacprzak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  One of the results of long standing annexations was liquidation of the whole social stratum which nobility had presented before partitions. The first actions to make the descendants of the former nobility become the Poles ...
 • Polityka agrarna rządu Władysława Grabskiego w latach 1923-1925 

  Chylak, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  After the First World War the Republic of Poland was an agricultural country where almost 2/3 of the population of a country was cultivating. This agrarian structure, with dwarf farms, was not very profitable, because ...
 • Przesłanki wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w Moskwie w dniach 22-30 maja 1972 roku 

  Porczyńska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  The Policy of Peaceful Competition realized by President of the United Stales Richard Nixon on the turn of 1960s and 1970s resulted in the peaceful dialogue between the United States of America and the Union of Soviet ...
 • Polska i węgierska droga do demokracji w perspektywie porównawczej 

  Pawlak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Text concerns the post-war history of these two countries under the protectorate of USRR, the changing social reception of communism, their fight for democracy and respectable life. The text focuses on Polish post-war ...
 • Rozwój przemysłu cynkowego w Królestwie Polskim w latach 1815-1904 

  Kowalczyk, Rafał Wiktor (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Development or zinc industry took place in The Kingdom of Poland at the beginning of XIX century. It was caused by significant increase of demand Tor zinc mainly in industrialized countries of Western Europe. Since 1815 ...
 • Z działalności Nicolae Titulescu w Lidze Narodów (1920-1936) 

  Dubicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Nicolae Titulescu started his career in the League of Nations on January 10th, 1920, signing on behalf of Romania the treaty which had created this international organisation. This great Romanian diplomat represented his ...
 • Wstęp 

  Jamsheer, Hassan A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)