Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Magdalena
dc.date.accessioned2015-11-25T17:28:33Z
dc.date.available2015-11-25T17:28:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1427-9673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14446
dc.description.abstractKoncepcja językowej autonomii niewątpliwie definiuje obraz rzeczywistości obserwowany przez nas w twórczości Samuela Becketta i Davida Lyncha. Deklaracja językowej niezależności charakteryzująca dorobek Becketta i Lyncha ukazuje ich światopogląd na relatywność znaczeniową oraz próby jej ekspresji poprzez słowa. Teoria Becketta dotycząca językowej bezpłodności jest przez niego dodatkowo wspierana ideą „niewypowiadalnego” oraz „nienazywalnego” w języku. Przerywane monologi, powracające dialogi oraz stylistyczna kompresja są czynnikami budującymi wyalienowany dyskurs będący znakiem firmowym w twórczości obojga autorów. Filmowy styl Davida Lyncha manifestuje jego poparcie dla autonomii języka, czego najlepszym wyznacznikiem są jego dobrze znane zabiegi językowe z użyciem wstecznej wymowy czy samych zaburzeń mowy. W artykule poruszono również problem różnorodności ciszy w dramatach Samuela Becketta i filmowych produkcjach Davida Lyncha i jej wielowymiarowości nigdy niepozbawionej znaczenia. Wszystkie z wyżej wymienionych elementów mają swój główny cel w zapoznaniu publiczności ze stylem językowym, obojga autorów. Autorka zwraca także uwagę na środki wyrazu, które w praktyce pozwalają twórcom na użycie owego językowego kodu, determinującego ich dialog z publicznością.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica;8
dc.titleAlienation of Language in the Works of Samuel Beckett and David Lynchpl_PL
dc.title.alternativeAlienacja języka w twórczości Samuela Becketta i Davida Lynchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[143]-149pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Department of British Literature and Culturepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record