Recent Submissions

 • Henri-René Lenormand ou les paradoxes d’un mélancolique 

  Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Odwrotnie proporcjonalnie do wszechogarniającego optymizmu wynikającego z uprzemysłowienia Europy (w tym Francji), jednostka odczuwa coraz boleśniej swoje wyobcowanie. Celem artykułu jest pokazanie na przykładzie dramatu ...
 • À la recherche de l’unité: les paradoxes bourgetiens 

  Staron, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Paul Bourget był jednym z pierwszych teoretyków dekadencji. Sformułowana przez niego definicja tego zjawiska znalazła się w artykule dotyczącym Charlesa Baudelaire’a, zamieszczonym następnie w dwutomowym zbiorze pt. "Essais ...
 • La rhétorique des larmes dans la conception du héros de Loaisel de Tréogate 

  Zacharow, Sebastian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Artykuł wyjaśnia, w jaki sposób trzecia funkcja retoryczna, movere, pozornie najmniej stosowana w epoce dominacji rozumu, jaką jest Oświecenie, służy do realizacji artystycznej persuasio. W powieści "Ainsi finissent ...
 • Le discours sur la mélancolie et ses paradoxes à la fin de la Renaissance : Pardoux, Napier et Burton 

  Pittion, Jean-Paul (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Artykuł przedstawia epistemologiczne paradoksy melancholii, które były widoczne w dyskursie medycznym pod koniec Odrodzenia w utworach trzech autorów, Bartholomégo Pardoux, Richarda Napiera i Roberta Burtona. Wszelkie choroby ...
 • Les paradoxes de la sorcière dans "Deux livres de la haine de Sathan" de Pierre Crespet 

  Kula, Katarzyna Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Demonologia Pierre’a Crespeta pt. "Dwie księgi o nienawiści Szatana", choć napisana w ortodoksyjnym duchu Świętej Ligi, wyróżnia się oryginalnością w zakresie poszukiwania przyczyn istnienia czarownic i uzasadnienia ich ...
 • Avant-propos 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
 • Les paradoxes de la spiritualité religieuse au XVIe siècle en France 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Traktat medyczny "O chorobach melancholicznych" autorstwa André Du Laurens oraz summa encyklopedyczna "Anatomia Melancholii" Roberta Burtona uchodzą w późnorenesansowej literaturze za dwa podstawowe kompendia na temat ...
 • Les paradoxes de la mélancolie d’après le "Problème XXX " d’Aristote 

  Koźluk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Przedmiotem artykułu jest jeden z podstawowych dla tradycji medycznofilozoficznej tekstów, uznawany aż po osiemnasty wiek, który próbuje objaśnić zjawisko melancholii. Traktat ‒ Zagadnienia przyrodnicze (XXX 953a-955a) ...