Recent Submissions

 • Ryzyko AML i jego znaczenie w działalności banków 

  Zielińska, Weronika (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Artykuł obejmuje teoretyczne przedstawienie problemu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zwięźle przedstawia wybrane metody statystyczne pozwalające wykrywać nietypowe transakcje, które potencjalnie ...
 • Factoring as a special means of financing smes’ activities – the case of enterprises in the Lodz area 

  Piguła, Ewelina; Paduszyńska, Marta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  The article considers the usefulness of factoring as a short-term instrument allowing enterprises to finance their activities. Suppliers choosing factoring can offer buyers extended debt payment periods, improve their ...
 • Funkcjonowanie gospodarki otwartej – model Mundella-Fleminga 

  Kuta, Katarzyna; Rudnicki, Krzysztof (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Artykuł skupia się na przedstawieniu modelu Mundella-Fleminga, jako narzędzia służącego analizie wpływu różnych kombinacji polityk fiskalnej oraz monetarnej (policy mix) na gospodarkę. Praca bazuje na hipotezie, że model ...
 • Emisja listów zastawnych na przykładzie rynku polskiego i brytyjskiego 

  Lechowicz, Tomasz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  List zastawny jest formą finansowania nieruchomości opartą na aktywach. Nie każde rodzaje aktywów mogą być wykorzystywane jako przedmiot zabezpieczenia listów zastawnych. Muszą one spełniać bardzo ostre kryteria, tak aby ...
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości 

  Główka, Magdalena (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Obecnie w Polsce obserwuje się dwoistość prawa rachunkowości, co oznacza, że część pod-miotów gospodarczych zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości (zwana dalej UoR), a pozostałe – do wytycznych ...
 • Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

  Gawron, Paulina (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  W niniejszym artykule autor przedstawia ofertę kredytów inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Analizą objętych zostało pięć banków: Idea Bank, BNP Paribas Bank, Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski oraz Bank ...
 • Outsourcing usług informatycznych – aspekty podatkowe 

  Bernat, Rafał (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Celem artykułu jest omówienie charakteru opodatkowania outsourcingu usług informatycz-nych. Wykonujący usługi informatyczne staje się przedsiębiorcą w rozumieniu VAT w przypadku gdy jego usługi świadczone są permanentnie ...
 • Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budowlanej? 

  Bednarska, Aleksandra (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Współcześnie, w okresie dużego bezrobocia i niekorzystnej polityki zatrudnienia wielu z nas podejmuje kroki w kierunku prowadzenia własnej firmy. Samozatrudnienie niewątpliwie wiąże się z doborem odpowiedniej startegii ...
 • Elastyczność międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 

  Olczak, Rafał (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości informacji finansowej, dostarczającej obecnym i potencjalnym inwestorom oraz wierzycielom jednostki sprawozdawczej użytecznej bazy do podejmowania decyzji gospodarczych, Rada ...
 • Dodatek kwartalny 

  Uryszek, Tomasz; Witczak, Radosław ORCID; Gądek, Artur; Zimny, Artur; Ślebocka, Magdalena; Tylman, Aneta ORCID (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
 • Od redakcji 

  Czechowska, Iwona (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)