CONTENT

1. Zaangażowanie Zgromadzenia Salezjańskiego na rzecz rozwoju społecznego. Wczoraj i dziś
ks. Enrico dal Covolo SDB
2. Myśl społeczna Kardynała Augusta Hlonda. Wybrane zagadnienia
ks. Henryk Skorowski
3. Działalność Zgromadzenia Salezjańskiego na płaszczyźnie wychowania ku wartościom moralnym i społecznym
ks. Jerzy Gocko SDB
4. Etyka mediosfery
bp Adam Lepa
5. O myśleniu i działaniu po polsku
ks. Piotr Przesmycki SDB
6. Społeczeństwo obywatelskie a moralność
Jerzy W. Gałkowski, Łukasz Kanafa
7. Autentyzm a uczciwość. Zgodność czy rozbieżność?
ks. Kazimierz Gryżenia SDB
8. Prawo i etyka - dwa bieguny
Przemysław Rotengruber
9. Ochrona danych osobowych klientów jako element działania etycznego przedsiębiorcy
Ewa Kulesza
10. Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy
Arleta Nerka
11. Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego
Bronisław Bombała
12. Granice lojalności w samorządzie terytorialnym
Marek Stawecki
13. Lojalność urzędnika w świetle prawa i etyki
Michał Kasiński
14. Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development
Adam Płachciak
15. Przedsiębiorstwo w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego
ks. Marek Stępniak
16. Etyka a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce
Tomasz Przybyciński
17. Lekcja kryzysu. Etyczny kapitalizm konieczność czy utopia?
Grzegorz Szulczewski
18. Wpływ zbyt małych i zbyt dużych nierówności płac na wzrost gospodarczy
Paweł Kumor
19. Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie
Małgorzata Fic
20. Etyczne aspekty kredytu
Anna Lewicka-Strzałecka
21. Pożyczka na procent. Próba oceny etycznej
Paweł Bogumił Sobuś
22. Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych
Stanisław Wieteska
23. Finansowanie nieruchomości za pomocą kredytu bankowego wobec braku stabilności finansowej a problem bezpieczeństwa konsumenta
Iwona Dorota Czechowska
24. Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczno-moralne z punktu widzenia łódzkich studentów
Witold Śmigielski

Recent Submissions

 • Prawo i etyka - dwa bieguny 

  Rotengruber, Przemysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Business ethics is usually seen as set of communicates addressed to representatives of the sphere of economy. Meanwhile this attitude towards the kind of knowledge seams to be false. There are two points which justify this ...
 • Pożyczka na procent. Próba oceny etycznej 

  Sobuś, Paweł Bogumił (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  From the very beginning of Christianity personal experience with the problem loans on per cent. Statements of the individual Popes and councils and synods responding to the intensifying periodically problem are attesting ...
 • Unikanie opodatkowania jako zagadnienie etyczno-moralne z punktu widzenia łódzkich studentów 

  Śmigielski, Witold (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  According to the Catholic Social Teaching, tax evasion is ethically reprehensible and people who do it commit sin. The Catholic Church based its opinion first of all on the Holy Scripture (the teaching of Jesus, St. Peter’s ...
 • Finansowanie nieruchomości za pomocą kredytu bankowego wobec braku stabilności finansowej a problem bezpieczeństwa konsumenta 

  Czechowska, Iwona (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  The access of Poland to the EU caused the creation of the consumer protection system which consists of legal controls and different institutions such as e.g. UOKiK, BA, RZu. The aim of the study is to show problem of ...
 • Świadomość czy samoświadomość ubezpieczonych 

  Wieteska, Stanisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  There is a term ‘self-avareness’ in the literature of insurance and opinion on the insurance market. On the base of the insurance data it is concluded that Poles hale a low level of awareness. The level increases when ...
 • Etyczne aspekty kredytu 

  Lewicka-Strzałecka, Anna (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  A financial crisis of 2008 showed a global meaning of ethical dimension of the credit institution because lack of financial subjects’ responsibility is regarded as one of the causes of the world breakdown. The author ...
 • Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie 

  Fic, Małgorzata (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Paper attempts to empiricaly verify a non-linear (parabolic) dependence of employment in Poland on minimum wage to average wage ratio (Kaitz coefficient). The aim of the analysis is to find the optimal value of the Kaitz ...
 • Autentyzm a uczciwość. Zgodność czy rozbieżność? 

  Gryżenia, Kazimierz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Our contemporary life is said to be in conformity with what we do. People tend to be honest and trustworthy unlike those in the past - in the Victorian times, for example, when there were elements of hypocrisy and conventional ...
 • Społeczeństwo obywatelskie a moralność 

  Gałkowski, Jerzy W.; Kanafa, Łukasz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Civil society was defined in various ways. Among others, J. Locke, G.W.F. Hegel and A. de Tockeville presented the most relevant characteristic of what civil society is or could be. For the purpose of the paper we distinct ...
 • Lekcja kryzysu. Etyczny kapitalizm konieczność czy utopia? 

  Szulczewski, Grzegorz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  For the last few months the financial crisis is being widely discussed. However, it was foreseen some time ago by at least two people who named its deep causes. A philosopher of culture, Zygmunt Bauman, claims that a ...
 • Etyka a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce 

  Przybyciński, Tomasz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  The social market economy respects economic and social values as well as ethics. However, the ethical dimension of the economic transformation has been neglected in Poland. That is just why positive consequences of the ...
 • Przedsiębiorstwo w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego 

  Stępniak, Marek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Post-Vaticanum Secundum teaching of the Catholic Church emphasizes the role of different forms of social life for integral development of a human person. Communities, beginning with the natural one such as a family to the ...
 • Sena koncepcja rozwoju jako wolności a idea sustainable development 

  Płachciak, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Contemporary world on one hand is a place of unknown never before abundance but on the other hand it is a place where so much poverty, unsatisfied people’s needs, destabilization of natural and socio – economical systems ...
 • Lojalność urzędnika w świetle prawa i etyki 

  Kasiński, Michał (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Officials in a democratic state should be its society's loyal servants, bound to respect the law. They are also bound to be loyal for the supervisors, and obedient to their orders. The Author analyzes legal regulation ...
 • Granice lojalności w samorządzie terytorialnym 

  Stawecki, Marek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  Local government is not free from dilemmas arising from ethical but illegal actions as well as legal, however, unethical ones. This breeds situations in which officials must decide whether to be loyal to the government ...
 • Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego 

  Bombała, Bronisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  The paper presents concepts of personalistic leadership and servant leadership as an alternative to the technocratic management. The most important issue in the two concepts of leadership is the empowerment, that is, the ...
 • Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy 

  Nerka, Arleta (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  This study concerns the ethical problems of personal data protection at work. The aim of this project is the analysis of the law structures, which determine the range of protection personal data of the employee and the ...
 • Ochrona danych osobowych klientów jako element działania etycznego przedsiębiorcy 

  Kulesza, Ewa (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  The Personal Data Protection Act was enacted in 1997; it imposed some obligations on all the administrators of personal data regardless if acting as private or public establishments. The Act was intended to guarantee the ...
 • O myśleniu i działaniu po polsku 

  Przesmycki, Piotr (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  This article entitled „On the Thinking and Feeling in Polish” is an essay, a literary– scientific form of presenting the author`s view on Polish mentality. The author analyzed first the sphere of thought, and then he passed ...
 • Etyka mediosfery 

  Lepa, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010-05-15)
  The paper presents the structure and functioning of mediosphere and then discusses it in the context of ethics. It is a phenomenon which belongs to the domain of environment, and therefore exhibits a high level of ...

View more