CONTENT

Społeczno-etyczne problemy świata w świetle nauki Jana Pawła II

1. Prawda ekonomiczna według Jana Pawła II
o. Leon Stefan Knabit OSB
2. Zasady solidarności w nauce Jana Pawła II i w Strajku w Gdańsku w 1980 r.
Aurelia Polańska
3. Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae – aktualna propozycja dla świata akademickiego
Michał Michalski
4. Rola środków społecznego przekazu w budowaniu jedności Europy w refleksji Jana Pawła II
Anna Nawrot

Z historii myśli etycznej

5. Moralny aspekt niewidzialnej ręki w interpretacji Petera Koslowskiego
Janina Kubka
6. Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga
Joanna Zegzuła-Nowak
7. Paweł Brzostowski (1739–1827). Twórca Rzeczpospolitej Pawłowskiej
Janusz Skodlarski

Problemy etyki w procesie integracji i globalizacji

8. Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów
Grzegorz Szulczewski
9. Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny)
Bożena Mikołajczyk
10. Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji
Małgorzata Ramocka

Etyka biznesu

11. Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu
Tadeusz Borkowski
12. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce
Adam Zadroga
13. Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Piotr Rogala
14. Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie
Stanisław Wieteska
15. Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych
Robert Rogowski
16. Etyka działania bankowo-ubezpieczeniowego usługodawcy
Iwona Dorota Czechowska
17. Zasady uczciwej konkurencji w przemyśle targowym
Małgorzata Legiędź-Gałuszka

Problemy sprawiedliwości społecznej i rozwoju gospodarczego

18. Państwo a problem sprawiedliwości społecznej
Stanisław Kowalczyk
19. Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie
Janina Filek
20. Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju
Anna Lewicka-Strzałecka
21. Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości
Adam Płachciak
22. Współczesna moralność bez etyki?
Kazimierz Gryżenia
23. Antropocentryczny wymiar życia gospodarczo-społecznego
Paweł Bogumił Sobuś
24. Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce
Jan Jacek Sztaudynger
25. Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności płac w Polsce - krzywa Kuznetsa
Paweł Kumor

Recent Submissions

 • Antropocentryczny wymiar życia gospodarczo-społecznego 

  Sobuś, Paweł Bogumił (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes” says, “for man is the source, the center, and the purpose of all economic and social life” (63). Therefore, the man’s dignity has to be considered ...
 • Wpływ poziomu gospodarczego na nierówności płac w Polsce - krzywa Kuznetsa 

  Kumor, Paweł (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  In the article we made an attempt to estimate the impact of structural economic changes on inequalities of earnings in Poland. The processes of structural changes were represented by GDP per one employee. Inequalities of ...
 • Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce 

  Sztaudynger, Jan Jacek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Economic growth is mostly explained by investments and employment growth. Since the mid 1990s various social categories have been introduced into the economic growth analysis such as trust, crime and income inequality ...
 • Zaufanie jako element etyki zakładów ubezpieczeń na życie 

  Wieteska, Stanisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The issue of mutual trust is an important element in each economic activity, especially in the global market economy. It also concerns insurance activity. Entering into contracts with clients, a life insurance company ...
 • Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce 

  Zadroga, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, ...
 • Filozoficzne i pragmatyczne ograniczenia etyki biznesu 

  Borkowski, Tadeusz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  There are three working theses formulated and proved in the paper. First, business ethics as a science not wishful thinking, encounters the following, impossible to overcome, difficulties: Lack of a precise definition of ...
 • Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny) 

  Mikołajczyk, Bożena (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Microfinance is intended to combat the phenomenon of social and financial exclusion. We hope that the supportive political environment in the EU will meaningfully contribute to the betterment of this situation in Europe. ...
 • Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie 

  Filek, Janina (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The article discusses the concept of social economy. In the first part, some essential historical sources of the subject matter are described. The second part deals with the concept of social economy, taking into special ...
 • Prawda ekonomiczna według Jana Pawła II 

  Knabit, Leon Stefan (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  It is important to specify terms – the truth is conformity of a word to a thing or an event, whereas a lie is making the truth unavailable to someone who has the right to it. John Paul II promoted the essential truth that ...
 • Paweł Brzostowski (1739–1827). Twórca Rzeczpospolitej Pawłowskiej 

  Skodlarski, Janusz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Those who have written on Paweł Brzostowski have lacked to pay much attention to his patriotism and his activities as a priest. Some have disapproved the fact that in hard times he left his peasants and sought peace abroad. ...
 • Zasady uczciwej konkurencji w przemyśle targowym 

  Legiędź-Gałuszka, Małgorzata (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The article presents the emergence of the exhibition industry in Poland as an effect of a social and economic transformation, which took place in late 1980s and early 1990s. Several newly established enterprises started ...
 • Miejsce CSR w europejskiej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju 

  Lewicka-Strzałecka, Anna (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The idea of Corporate Social Responsibility is a priority for the European economy because CSR is promoted by the European Commission as an instrument of European strategy for sustainable development. The paper presents ...
 • Współczesna moralność bez etyki? 

  Gryżenia, Kazimierz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  According to the essential arguments of post-modernism (relativism and subjectivism in particular), which was popular in last decades, there is no point in dealing with moral philosophy. Post-modernists admit, however, ...
 • Etyka działania bankowo-ubezpieczeniowego usługodawcy 

  Czechowska, Iwona (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The expansion of competition on financial services market forces to search for new ways of development. A bank-insurance cooperation, which is more and more popular in the world and in Poland, becomes an effective remedy ...
 • Idea zrównoważonego rozwoju jako zasada sprawiedliwości 

  Płachciak, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The subject of the paper is an attempt of investigation the idea of sustainable development as an instantiation the principle of justice. Occurring global threads at the and of twenty century as consequences of rapid waste ...
 • Sakralizacja konsumpcji jako fenomen globalizacji 

  Ramocka, Małgorzata (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The act of consuming in our new, global reality doesn’t have a lot in common with taking part in the classic ‘purchase and buy’ exchange relationship. The satisfaction of basic needs is no longer the main target of ...
 • Światowy kryzys finansowy 2008 w świetle etyki finansów 

  Szulczewski, Grzegorz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  One of the causes of the financial crisis of 2008 can be found in neglecting the norms of business ethics, many of which were broken by bank officers. This claim leads to the global assessment of the new shape of global ...
 • Moralny aspekt niewidzialnej ręki w interpretacji Petera Koslowskiego 

  Kubka, Janina (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Peter Koslowski’s project of ‘ethical economy’ can be understood as an effort to search for human face of late capitalism. In his perspective ‘ethical economy’ is not a simple combination and connection between economy and ...
 • Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych 

  Rogowski, Robert (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The article emphasizes axiological and moral foundations of national insurance system. The most fundamental values connected with the insurance system are presented. It is illustrated how the moral values can be realized ...
 • Społeczna odpowiedzialność jako metoda doskonalenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw 

  Rogala, Piotr (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The rule of Continuous Improvement is one of the pillars of the concept of Total Quality Management. It states that one should continuously seek the sources of arising problems and eliminate or minimize them. The article ...

View more