CONTENT

Dylematy etyczne w służbie zdrowia

 1. Elity medyczne versus elity polityczne: kryzys elit zaufania publicznego
  Mieczysław Gałuszka
 2. Religie świata i ich stanowisko wobec eutanazji
  Anna Skura-Madziała
 3. Nowe dylematy medycyny – zjawisko macierzyństwa zastępczego w perspektywie społeczno-etycznej
  Bożena Walerjan
 4. Etyka w pracy przedstawiciela medycznego
  Marta Makowska
 5. Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania się epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu
  Dorota Jołkiewicz
 6. Problemy etyczne środowiska akademickiego

 7. Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna
  Marian Stepulak
 8. Model szkoły w świetle pedagogiki chrześcijańskiej Instytutu Edukacji Narodowej
  Bogusław Śliwerski
 9. Dydaktyczne znaczenie ekonomii instytucjonalnej, jako nurtu ukazującego rolę moralności w życiu gospodarczym
  Karol Fjałkowski
 10. Miscellanea

 11. Czy nadszedł czas wielkich pytań?
  Krzysztof Zanussi
 12. Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej
  Adam Lepa
 13. Trzydzieści srebrników
  Jerzy Kropiwnicki
 14. Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym
  Tomasz Pajor
 15. Etyczne i polityczno-prawne dylematy samorządu terytorialnego w Polsce
  Michał Kasński
 16. Etyka w działalności samorządu terytorialnego
  Marek Stawecki
 17. Zmiana paradygmatu zarządzania w ekoempatycznej koncepcji menedżeryzmu
  Bronisław Bombała
 18. Gospodarz etyczny, gospodarz roztropny. Czy wolno okradać złodzieja?
  Pzremysław Rotengruber
 19. Narkomania w wojsku – wybrane uwarunkowania
  Mieczysław Dudek
 20. Tezy do dyskusji

 21. „Testamentowa” „teoria” sprawiedliwości
  Piotr Bartula
 22. Przyjaźń i wspólnota, jako czynniki autentyzmu życia i działania ludzi. Kilka uwag na podstawie własnego doświadczenia
  Andzrej Sztylka

Recent Submissions

 • Kilka uwag o roli ocen etycznych w prawie cywilnym 

  Pajor, Tomasz (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Civil law norms give a considerable space for ethical value judgments. In this respect, the key role is played by the provisions called “general clauses” that refer to extra-juridical value judgments and oblige to take ...
 • Model szkoły w świetle pedagogiki chrześcijańskiej Instytutu Edukacji Narodowej 

  Śliwerski, Bogusław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The paper focuses on the role of the Institute of National Education set up in 1997 within Radio Maryja, an intellectual formation chosen by right-wing politicians. The Institute is interested in reforming education; it ...
 • „Testamentowa” „teoria” sprawiedliwości 

  Bartula, Piotr (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Important problems of justice are raised by a project according to which the sovereign gives to victims the right to pardon a wrongdoer orally or in a testament. The author supports such an individualization of the right ...
 • Przyjaźń i wspólnota, jako czynniki autentyzmu życia i działania ludzi. Kilka uwag na podstawie własnego doświadczenia 

  Sztylka, Andrzej (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Friendship is the foremost form of human individual relation, a demanding community of ethical courage and reciprocation of the measure of life in the ethico-existential dimension. The said relation is of autotelic nature, ...
 • Etyka w działalności samorządu terytorialnego 

  Stawecki, Marek (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Corruption is an actual threat to democracy as it impairs the citizens’ trust towards the state. Therefore, it is necessary to undertake any actions that would prevent it; actions that would promote the formation of ...
 • Etyczne i polityczno-prawne dylematy samorządu terytorialnego w Polsce 

  Kasiński, Michał (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The reform of Polish self-government in the 90's has led to the restoration of local democracy. However, the self-governmental institutions soon fell into crisis, having nearly lost the social trust required for the ...
 • Trzydzieści srebrników 

  Kropiwnicki, Jerzy (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  he last 2000 years have seen a change in the prices of silver, grain, land as well as a change in living costs, the salary of hired labourers and police informers. The relationships between those figures have also changed ...
 • Etyczne i wychowawcze aspekty opinii publicznej 

  Lepa, Adam (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  This paper is concerned with the issue of public opinion considered from two points of view: ethical and educational. It has been inspired by the insufficient knowledge of society about public opinion as well as the ...
 • Czy nadszedł czas wielkich pytań? 

  Zanussi, Krzysztof (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  One thing we cannot do is failing to address the issue of ‘what next’? Where are we heading? What are our objectives on the horizon of dreams and not short-term solutions? Where is mankind heading as a whole? It is you ...
 • Narkomania w wojsku – wybrane uwarunkowania 

  Dudek, Mieczysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Drug abuse is a growing social problem in Poland and is a particularly serious problem in the Military. The conditions of military service may be a factor that stimulates drug addiction among soldiers, particularly those ...
 • Dydaktyczne znaczenie ekonomii instytucjonalnej, jako nurtu ukazującego rolę moralności w życiu gospodarczym 

  Fjałkowski, Karol (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  In the paper a thesis is stated that institutional economics presents considerable support for business ethics teaching. The assumptions of main-stream economics eliminated the problems of morality in economic life. The ...
 • Gospodarz etyczny, gospodarz roztropny. Czy wolno okradać złodzieja? 

  Rotengruber, Pzremysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Two parallel problems come under close scrutiny in my paper. First of them concerns the question whether victims of a (politically or economically) stronger thief are ethically entitled to steal their property in revenge? ...
 • Zmiana paradygmatu zarządzania w ekoempatycznej koncepcji menedżeryzmu 

  Bombała, Bronisław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The negative tendencies in contemporary society and organisations occur as a result of technocratic culture (technopoly). To improve this situation, it is necessary to change the technocratic decision-making paradigm to ...
 • Psycholog jako nauczyciel akademicki w mediach. Refleksja etyczna 

  Stepulak, Marian (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  As members of academic societies and acting in accordance with a professional-ethical code, psychologists are required to realise principal ethical values connected with their profession, which include dignity, subjectivity ...
 • Etyka w pracy przedstawiciela medycznego 

  Makowska, Marta (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Over the last few years, the pharmaceutical industry intensified marketing activity in Poland. One of the most important ways of promotion are visits by pharmaceutical sales representatives in physicians’ offices. ...
 • Etyczny wymiar globalnego rozprzestrzeniania się epidemii AIDS/HIV na świecie – zarys problemu 

  Jołkiewicz, Dorota (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  AIDS is an example of the global threat. In my article I would like to present the most important ethical dilemmas related to global outspreading of AIDS/HIV epidemic in the world and also make an attempt of finding a ...
 • Nowe dylematy medycyny – zjawisko macierzyństwa zastępczego w perspektywie społeczno-etycznej 

  Walerjan, Bożena (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  Contemporary medicine offers more and more possibilities as far as procreation is concerned. They are available, first of all, to infertile couples (IVF – In Vitro Fertilization). However, the advanced reproductive ...
 • Religie świata i ich stanowisko wobec eutanazji 

  Skura-Madziała, Anna (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The attitude towards death and dying reflects the society’s view on a human being as a subject. Due to the progress in medical science a growing interest has been observed in the problem of death, including the right to ...
 • Elity medyczne versus elity polityczne: kryzys elit zaufania publicznego 

  Gałuszka, Mieczysław (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009-05-15)
  The article analyzes the crisis of political and medical elites in the context of honesty, reliability and diligence. The starting point is the notion of “professional elite” and the differences between representatives of ...