Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:19841717,00%0,00
2author_keyword:Fagasiewicz, Lucyna99,00%0,00
3author_keyword:Filipiak, Ewa88,00%0,00
4author_keyword:Krzywańska, Jadwiga88,00%0,00
5author_keyword:Sowa, Ryszard88,00%0,00
6author_keyword:Warcholińska, A. Urszula88,00%0,00
7author_keyword:Kalinowska-Kucharska, Ewa77,00%0,00
8author_keyword:Kurzac, Maria77,00%0,00
9author_keyword:Lesiak, Teresa77,00%0,00
10author_keyword:Mamiński, Maciej77,00%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
100100,00%0,00