Recent Submissions

 • Jurij Lotman's System and Ronald Langacker's Cognitive Grammar: Points in Common 

  KOSECKI, KRZYSZTOF (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Artykuł przedstawia związki, które istnieją pomiędzy gramatyką kognitywną Ronalda Langackera a systemem semiotycznym Jurija Łotmana w odniesieniu do literatury (poezji). Pomimo faktu, że Łotman i Langacker przeprowadzają ...
 • Zum Morphembegriff in den strukturellen Alternationsanalysen 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Przy rozpatrywaniu zagadnień alternacji mamy zawsze do czynienia z reprezentacjami morfemów, poddanych specyficznym alternacjom o funkcjach językowych. W artykule niniejszym autor przypomina ze względów merytorycznych i ...
 • Fonetyka a socjologia: wzdłużenie samogłosek angielskich w mowie dwóch pokoleń imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii 

  Waniek-Klimczak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Vowel lengthening as a clue for voicing of the following consonant has been chosen as one of the phonetic parameters used in the sample analysis of the English production of two generations of Polish immigrants in Britain. ...
 • Język gaelicki - historia, przyczyny upadku i szanse przetrwania 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  The paper discusses the history and fate of Scottish Gaelic since its arrival in Scotland in the 5th century. Once the most important language of Scotland, Gaelic undergoes now sociolinguistic changes indicating the ...
 • Drzewo słów. O słowniku The Wordtree® H. G. Burgera 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  This is a review article of the work by Henry G. Burger The Wordtre«®. The Wordtree is a dictionary-thesaurus published in 1984. It is an attempt at defining the lexicon of processes expressed by English transitive ...
 • Charakterystyka gwary wsi Stamirowice w powiecie grójeckim 

  Burska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  This article describes the characteristic features of the dialect of the village of Stamirowice in the district of Grójec. The village is situated in the south-western part of the Mazovian Lowlands, on the river Pilica, ...
 • Kryteria analizy walencyjnej 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Der Aufsatz stellt einige strittige Probleme der Valenzanalyse zur Diskussion. Es geht vor allem um die valenztheoretische Einstufung der Adverbialbestimmungen. Da Adverbialbestimmungen bei Proverben obligatorisch sind, ...
 • Z badań nad problematyką antonimiczną w radzieckiej literaturze lingwistycznej 

  Wierzbiński, Jarosław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  Статья обзорного характера. В ней обобщаются результаты в области изучения антонимии русского языка. Излагаются теоретические положения в связи с понятием лингвистической противоположности, рассматривается вопрос о ...
 • Struktura rzeczownikowych derywatów paradygmatycznych pochodnych od wyrażeń przyimkowych 

  Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  This article presents in detail the process of derivation as a result of which prepositional phrases are transformed into nouns. Special emphasis is laid on the relations between the nominal part of word-formation base ...