Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica jest rocznikiem wydawanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest dostępne online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
ISSN: 1427-969X
e-ISSN: 2353-4842
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND 4.0)
Ukazuje się od: 1997 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more