Recent Submissions

 • Ubezpieczenia dzieł sztuki–wybrane aspekty 

  Sikora, Julia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych aspektów ubezpieczeń dzieł sztuki. Au-torka w niniejszym artykule przedstawi problem dostępnych na rynku ofert dedykowanych ubez-pieczeniu dzieł sztuki oraz zaprezentuje ...
 • Dodatek kwartalny 

  Uryszek, Tomasz; Gądek, Artur; Witczak, Radosław ORCID; Bogus, Andrzej (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
 • Evolution of banking system in Albania 

  Zeneli, Besarta; Bara, Żaneta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  The following article presents banking system in Albania in different aspects. The aim of this paper is to reveal the evolution of the banking system by highlighting the key points of this evolution and showing the major ...
 • Financial literacy in the Czech Republic 

  Kantnerová, Liběna (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  This paper analyses the need to deal with the issue of financial literacy and financial knowledge not only by adults, but also by youth and young adults. This paper is focused on research into the knowledge and understanding ...
 • Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ 

  Królak, Daria (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Zakres artykułu obejmuje część teoretyczną prezentującą rozbieżności między amortyzacją bilansową a podatkową oraz część empiryczną badającą wpływ wyróżnienia amortyzacji bilansowej i podatkowej na wynik finansowy. Autorka ...
 • Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów 

  Wachowska, Ewa (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Głównym celem artykułu jest charakterystyka podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług oraz wykazanie najważniejszych czynników, ...
 • Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech 

  Florczak, Tomasz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)
  Na skutek wielu kryzysów w sektorach bankowych zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia deponentom wypłaty środków finansowych. Dzięki temu wykreowano ideę systemów gwaran-towania depozytów. Obecnie wiele państw uwzględnia ...
 • Od redakcji 

  Marcinkowska, Monika (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2015)