SPIS TREŚCI

1. Konkretyzacja kategorii gospodarczej rozwoju trwałego / Fulfilling of the economic category of the sustainable development
Marcin Łuszczyk
2. Jakość życia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju / Quality of life in the context of sustainable development
Monika Zadrożniak
3. Skuteczność systemu handlu emisjami Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych / Efficiency of European Union Emissions Trading System in reducing the greenhouse gas emissions
Łukasz Nadolny
4. Wrażliwość gospodarki Mongolii na zmiany klimatyczne / The vulnerability of Mongolian economy to climate changes
Khaliunaa Erdenekhuu
5. Zrównoważony rozwój transportu jako przykład poprawy efektywności sektora / Sustainable transport development as an example of improvement in environmental resource allocation efficiency
Barbara Pawłowska
6. Polityka zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w krajach wschodzących na przykładzie stolicy Meksyku / Sustainable urban transport policy in emerging countries – case study of Mexico
Monika Paradowska
7. Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich / Ecosystem services in the context of sustainable urban development
Agnieszka Anna Lorek
8. Zasoby przyrodnicze a rozwój lokalny studium przypadku dwóch „bocianich wiosek” w Polsce / Natural resources and local development – case study of two “stork villages” in Poland
Jakub Kronenberg
9. Główne elementy metodyczne procesu przygotowywania danych sprawozdawczych z zakresu podatków związanych ze środowiskiem w świetle nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej / The main methodical elements of data reporting preparation process on environmentally related taxes in light of the new European Union legal framework
Piotr P. Małecki
10. System pomiaru zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej / Monitoring system of sustainable development in the European Union
Maria Urbaniec
11. Ekoinnowacje polskich przedsiębiorstw: dobre praktyki na przykładzie projektu GreenEvo akcelerator zielonych technologii / Eco-innovations of Polish enterprises: good practices on the example of GreenEvo Project – Green Technology Accelerator
Agnieszka Ewa Rzeńca
12. Współczesne wyzwania stojące przed planowaniem przestrzennym w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju / Challenges of spatial planning in the context of sustainable development
Dominik Drzazga
13. Jakość wody pitnej w Polsce / The quality of drinking water in Poland
Lidia Kłos
14. Implementation of sustainable development in the city of Heidelberg / Realizacja zrównoważonego rozwoju w Heidelbergu
Alicja Małgorzata Graczyk

Recent Submissions