Tytuł zeszytu
Retoryka i jej dziennikarsko-medialne zastosowania


Redaktor zeszytu
Monika Worsowicz

SPIS TREŚCI


Od Redakcji


RETORYKA A DYSKURS

1. Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym / Issues of Truth and Correctness vs. Rhetoric in Media Discourse
Marek Ostrowski
2. Język nienawiści w dyskursie medialnym / The Hate Speech in Media Discourse
Michał Drożdż
3. Perswazyjność przekazu a problem legitymizacji władzy / The Persuasiveness of Message and the Problem of Legitimacy
Rafał Leśniczak


RETORYKA W ODMIANACH DZIENNIKARSTWA

4. Retoryczne zabiegi w tematycznych odmianach dziennikarstwa prasowego / Rhetorical Procedures in Thematic Varieties of Print Journalism
Barbara Bogołębska
5. Retoryczne aspekty popularyzacji naukowej / Rhetorical Aspects of Popular Science
Maria Załęska
6. Retoryka tekstów popularnonaukowych na przykładzie pisma „Scientific American” / The Rhetoric of Popular Science Texts. "Scientific American" Magazine as Typical Example
Jakub Z. Lichański


RETORYKA A MEDIA

7. Czy Hermogenes oglądałby telewizję? – starożytny podręcznik dla medioznawców / Would Hermogenes Watch Television? Antiquity’s Textbook for Media Scholars
Agnieszka Kampka
8. News telewizyjny jako akt retoryczny / News as a Rhetorical Act
Barbara Sobczak
9. Patos w retoryce filmowej. Na podstawie „Yodok stories” Andrzeja Fidyka / Pathos in Film Rhetoric. On the Example of Andrzej Fidyk’s “Yodok Stories”
Bogumiła Fiołek-Lubczyńska


RETORYKA W PRAKTYCE DZIENNIKARSKIEJ

10. „Gazeta Wyborcza” o Narodowym Święcie Niepodległości Gatunki dziennikarskie z perspektywy retorycznej / "Gazeta Wyborcza" on Poland’s Independence Day Journalistic Genres from a Rhetorical Perspective
Agnieszka Budzyńska-Daca
11. Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej / The Rhetorical Triad (Logos, Ethos, Pathos) and the Persuasiveness of Piece in the Press
Monika Worsowicz
12. Zestawienie jako narzędzie dowodzenia w sportowych komentarzach prasowych / Juxtaposition as a Tool of Argument in Sports Comment Pieces
Rafał Siekiera
13. Biznes jako wojna. Retoryka wojenna w tytułach prasy ekonomicznej / Business as War. The Rhetoric of War in the Headlines of the Business Press
Marek Kochan

Recent Submissions

 • Od Redakcji 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Retoryczne aspekty popularyzacji naukowej 

  Załęska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  After having distinguished the two main contexts for the transmission of knowledge – the esoteric and exoteric – the paper offers a systematic comparison between scientific and popular science texts in terms of inventio, ...
 • Retoryczne zabiegi w tematycznych odmianach dziennikarstwa prasowego 

  Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Media rhetoric consists of the inventive and eloquent dimensions of text. They are not only rhetorical genres but also specific rhetorical strategies. The article analyses various examples taken from different areas of ...
 • Perswazyjność przekazu a problem legitymizacji władzy 

  Leśniczak, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The author analyses several selected speeches of Italian politicians: the founder of the Forza Italia party, Silvio Berlusconi; founder and leader of the Movement Five Stars, Beppe Grillo; and the current Prime Minister ...
 • Język nienawiści w dyskursie medialnym 

  Drożdż, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  This article is an attempt to seek answers to the question of whether so-called hate speech in the media constitutes a reporting of facts and reflects real social and cultural life or pursues other aims, for example: the ...
 • Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym 

  Ostrowski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Following Niklas Luhmann, the author assumes that communication creates social systems. The system therefore influences the nature of communication. The impact of rhetoric on media discourse can be understood as a result ...
 • Retoryka tekstów popularnonaukowych na przykładzie pisma „Scientific American” 

  Lichański, Jakub Z. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The aim of the study is to describe the relationship between rhetoric and popular science texts. Scientific American magazine is taken as an example. In conclusion, the author suggests that the rhetoric of popular ...
 • Czy Hermogenes oglądałby telewizję? – starożytny podręcznik dla medioznawców 

  Kampka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The purpose of this article is to examine whether the work of Hermogenes can be useful in the analysis of the media. The Polish translation of the Byzantine textbook becomes an opportunity to reflect on the universality ...
 • News telewizyjny jako akt retoryczny 

  Sobczak, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  This article presents television news as a rhetorical act. Television news is understood as an account of an event usually comprising of a short introduction and a few minutes of film footage (sometimes referred to as ...
 • „Gazeta Wyborcza” o Narodowym Święcie Niepodległości Gatunki dziennikarskie z perspektywy retorycznej 

  Budzyńska-Daca, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  This research relates to the rhetorical criticism of journalistic genres. Attention has been paid to the selection of genres made by the communicating entities affected by the nature of the media. Moreover, the author ...
 • Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article discusses the specificity of character pieces (the journalistic genre for the presentation and recommendation of a person) in the context of the rhetorical triad. Logos, ethos and pathos are three ways of ...
 • Zestawienie jako narzędzie dowodzenia w sportowych komentarzach prasowych 

  Siekiera, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article describes juxtaposition as a tool of argumentatio, used by sports journalists. As a powerful means of persuasion, juxtaposition can play different roles in a text. Sports journalists use juxtaposition to ...
 • Biznes jako wojna. Retoryka wojenna w tytułach prasy ekonomicznej 

  Kochan, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The topic of this article is the usage of the metaphor of war in the headlines of articles from "Ekonomia& Rynek" ("Economy&Market"), a division of the Rzeczpospolita daily, devoted to business issues. In order to establish ...
 • Patos w retoryce filmowej. Na podstawie "Yodok stories" Andrzeja Fidyka 

  Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  The article relates to the use of rhetoric in documentary film. Pathos is one of many ways of creating a persuasive documentary. According to Andrzej Fidyk, modern documentary film must be attractive to the viewer, ...