Show simple item record

dc.contributor.authorRichter, Josef
dc.date.accessioned2016-04-04T10:32:11Z
dc.date.available2016-04-04T10:32:11Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17668
dc.description.abstractModele typu INFORUM budowane są w oparciu o analizę dostępnego materiału statystycznego, w szczególności bilansów przepływów międzydziałowych (input-output) i rachunków narodowych. System statystyczny Unii Europejskiej kształtowany jest pod wpływem szczególnej roli, jaką rachunki narodowe odgrywają w unijnej administracji. Stanowią one podstawę dla planowania budżetu, służą do wyliczenia zobowiązań finansowych krajów członkowskich, są wykorzystywane przy zarządzaniu funduszami regionalnymi i strukturalnymi, a także dostarczają kryterium dla oceny wysokości deficytu budżetowego oraz realizacji strategii stabilizacji i wzrostu. Z tego względu sposób gromadzenia danych jest w wysokim stopniu sformalizowany, co ma pewne zalety z punktu widzenia modelowania gospodarki. Zapewnia on porównywalność danych pochodzących z różnych krajów Unii, co z kolei ułatwia łączenie modeli krajowych w większe systemy. Można przypuszczać, że duże podobieństwo systemów statystycznych wprowadzi do procedur modelowania gospodarki swoisty efekt skali. Nowa polityka Unii Europejskiej powoduje, że dostęp do danych jest prostszy i tańszy. Wysoki stopień formalizacji ma jednak swoją cenę. Wiele ustaleń zostało podjętych z myślą o wykorzystaniu rachunków narodowych do wspomnianych celów administracyjnych, i nie stanowi najszczęśliwszego rozwiązania z punktu widzenia wykorzystania rachunków narodowych dla celów empirycznej analizy gospodarki. Możliwości manewru w tym kierunku są niewielkie. Opracowanie stanowi przegląd rozwiązań w zakresie systemu sprawozdawczości statystycznej, obowiązującego w Unii Europejskiej, mających szczególne znaczenie dla budowy i wykorzystania modeli typu INFORUM. Podane zostały przykłady niedostosowania obowiązujących standardów do potrzeb modelowania. Konkluzja prowadzi do apelu o zastosowanie podwójnej strategii gromadzenia danych, uwzględniającej zarówno wymagania unijnej administracji jak i specyficzne potrzeby ekonomistów modelujących gospodarkę.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;198
dc.titleThe Present and Future Data Situation in EU Countries for INFORUM Modellingpl_PL
dc.title.alternativeStan obecny i perspektywy rozwoju sprawozdawczości statystycznej w UE z punktu widzenia potrzeb modeli INFORUMpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number7-28pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of lnnsbruckpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record