Show simple item record

dc.contributor.authorBłaszczyk, Wanda
dc.date.accessioned2016-04-07T06:55:54Z
dc.date.available2016-04-07T06:55:54Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17706
dc.description.abstractIn the article there were presented changes from the perspective of three conceptions: game as a mechanism that regulates organizational processes, organizational balance and organizational development (OD) as an example of methodological orientation in the organizational sciences. It was also pointed out that only the compound of three above-mentioned conceptions enables interpreting problem of changes in the proper way.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;195
dc.titleZmiany w świetle wybranych koncepcji funkcjonowania organizacjipl_PL
dc.title.alternativeChanges in the Light of Conceptions of Founctioning of the Organizationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number229-239pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesAnsoff H. I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCrozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGąciarz J., Marcinkowski A. (1989), Organizacja - kultura - zmiana społeczna, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 103-104.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A. K., Zawiślak A. M. (1982), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMasłyk E. (1978), Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesObłój K., Koźmiński A. K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObłój K., Sajkiewicz J. N. (1985) Przedmowa do wydania polskiego, [w:] H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa, s. 11.pl_PL
dc.referencesWebber R. A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWebber R. A. (1994), Managing Innovatie Project, Chapman & Hall, New York.pl_PL
dc.referencesWilson D. C., Rosenfeld R. H. (1990), Managing Organizations, Text Readings and Cases, McGraw-Hill Book, London.pl_PL
dc.referencesZimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record