Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy
redaktor naukowy Stanisława Wilmańska-Sosnowska

Recent Submissions

View more