Show simple item record

dc.contributor.authorPanasiuk, Aleksander
dc.date.accessioned2016-04-07T08:34:34Z
dc.date.available2016-04-07T08:34:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17730
dc.description.abstractThe paper presents the problems connected with the placement of postal sector in changing conditions of economic environment. Here one can find paper basic trends considered with the use of the management model in postal market: public and private operators. The structure of postal services, its diversification, process of postal market restructuring, consolidations of running, and privatisation are pointed at as the most important aspects. The report emphasizes the importance and range of postal services in separating strategic parts of public postal operator. This paper also presents the place of post in the market in new economic conditions i.e. in globalisation.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;195
dc.titleZarządzanie w sektorze pocztowym w warunkach globalizacjipl_PL
dc.title.alternativeManagement in Postal Sector in Global Conditionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number153-165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usługpl_PL
dc.referencesBabis H. (2000), Rozwój globalizacji i teleinformatyki jako procesów wzajemnie powiązanych, [w:] Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesy globalizacji polskiego rynku usług łączności, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesBishop В. (2001), Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuko J. (2003), Przekształcenia własnościowe w obszarze poczty - doświadczenia DPWN, [w:] Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 129-137.pl_PL
dc.referencesCzaplewski R. (2000), Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Szczecin.pl_PL
dc.referencesCzaplewski R. (2002), Wyzwania wobec Poczty Polskiej w warunkach zachodzących przekształceń europejskiego rynku pocztowego, IX Sympozjum Poczty Polskiej: Operarzy narodowi na europejskim rynku pocztowym - doświadczenia i perspektywy, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDziadek S. (2000), Restrukturyzacja podmiotów pocztowych a kształtowanie się więzi regionalnych w świetle wymogów Unii Europejskiej, [w:] Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesy globalizacji rynku usług łączności, Szczecin-Świnoujście, s. 13-19.pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T. (2000), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiberka B. (2000), Wyzwania dla Polski związane z procesami globalizacji, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t. II, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁączność - wyniki działalności w 2000 r. (2001), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMonitorowanie jakości usług pocztowych o charakterze powszechnym (1998), red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A. (2003), Usługi pocztowe, Rynek i marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRawłuszko J. (1999), Transformacja europejskiego sektora pocztowego - szansą i zagrożeniem dla Poczty Polskiej, [w:] Obszary restrukturyzacji polskiej łączności w aspekcie wymogów integracyjnych z Unią Europejską, Szczecin, s. 132-135.pl_PL
dc.references„Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001” (2001), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSondej T. (2000), Ekspansja Deutsche Post na międzynarodowych rynkach usług transportowych i logistycznych, [w:] Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesy globalizacji polskiego rynku usług łączności, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 77.pl_PL
dc.referencesWielki J. (2000), Elektroniczny marketing poprzez Internet, Warszawa-Wrocław.pl_PL
dc.referencesWoicka I. L. (2002), Dalsza liberalizacja sektora pocztowego w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 4, s. 49.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record