Show simple item record

dc.contributor.authorKeskin, Milena
dc.date.accessioned2016-05-04T08:14:55Z
dc.date.available2016-05-04T08:14:55Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17921
dc.description.abstractFranchising stał się jedną z najpopularniejszych form rozwoju przedsiębiorstw. Dynamiczny proces globalizacji wymaga internacjonalizacji przedsiębiorstw. Okazuje się, że ta forma rozwoju jest koncepcją pozwalającą osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku lokalnym i globalnym. Równocześnie także sama idea franchisingu z biegiem lat ulegała ciągłym przemianom. Celem tej pracy jest przedstawienie bieżących trendów rozwojowych franchisingu w Polsce i Europie na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz danych rynkowych. Jednocześnie praca ta ma za zadanie wspomóc wysiłki naukowe podejmowane w celu analizy zjawiska franchisingu i zachodzących w nim przemian na tle procesów globalizacyjnych.pl_PL
dc.description.abstractFranchising became one of the most popular forms of enterprise development. A dynamic globalization process requests international presence of enterprises and this form of development turns out to be a concept which allows to reach a competitive advantage on a local and global market. At the same time the concept of franchising evolved in the course of time. The aim of this study is to present, based on an available literature and market data, the current franchising development trends in Poland and Europe. The study also aims to contribute to scholarly efforts being undertaken to analize the phenomenon of franchising and its transformation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;13
dc.subjectfranchisingpl_PL
dc.subjectfranczyzapl_PL
dc.subjecttrendy rozwojowepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectfirmapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectfranchisepl_PL
dc.subjectdevelopment trendspl_PL
dc.subjectenterprisepl_PL
dc.subjectcompanypl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.titleTrendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europiepl_PL
dc.title.alternativeFranchising development trends in Poland and Europepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAlon I., Welsh D.H.B. (2002), Global Franchising in Emerging And Transitioning Economies, International Journal of Business and Economics, 2(1).pl_PL
dc.referencesAntonowicz A. (2008), Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytet Gdański.pl_PL
dc.referencesAntonowicz A. (2010), Franchising - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Novae Res, Gdynia.pl_PL
dc.referencesAntonowicz A. (2011), Rozwój sieci franczyzowych w Niemczech i w Polsce– analiza porównawcza, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 46.pl_PL
dc.referencesAttracting Early Retirees To Your Franchise, Franchising World, Grudzień 2010.pl_PL
dc.referencesBanachowicz E. (1994), Franchising, czyli klucz do przyszłości, Business Press Ltd., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDi Mauro F., Dees S. (2009), Globalisation, Regionalism and Economic Interdependence, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDlahandlu.pl, http://www.dlahandlu.pl/franczyza/rozwoj-sieci/co-trzecia-firma-franczyzowa-i-co-drugi-franczyzobiorca-w-europie-srodkowo-wschodniej-dziala-w-polsce,37803.html, [data dostępu: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesEksportuj.pl, http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/25616/globalne-trendy-w-franchisingu, [data dostępu: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesFranchising.pl, http://franchising.pl/abc-franczyzy/162/definicja-franczyzy/, [data dostępu: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesFranchising.pl, http://franchising.pl/artykul/9165/raport-o-rynku-franczyzy-2015/, [data dostępu: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesFranczyza jak absolutyzm oświecony, Własny Biznes, Franchising, nr 2 (48) luty 2009.pl_PL
dc.referencesGolawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Mazurek-Krasodomska E. (2014), Franchising w kształtowaniu działalności gospodarczej w Polsce na tle wybranych krajów świata, Zakład Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGrowth Patterns, Entrepreneur, styczeń 2015.pl_PL
dc.referencesHoffman R.C., Preble J.F. (1993), Franchising into the Twenty-First Century, Business Horizons, listopad-grudzień 1993.pl_PL
dc.referencesHoffman R.C., Preble J.F. (1995), Franchising Systems Around the Globe. A Status Report. Small Business Management, kwiecień 1995.pl_PL
dc.referencesHoffman R.C, Preble J.F. (2004), Global Franchising: Current Status and Future Challenges, Journal of Services Marketing, Vol. 18, Number 2.pl_PL
dc.referencesHoffman R.C., Preble J.F. (2006), Strategies for Business Format Franchisors to Expand into Global Markets, Journal of Marketing Channels, Vol. 13(3).pl_PL
dc.referencesKomańda M. (2011), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice.pl_PL
dc.referencesLewandowska L. (2014), Franchising As A Way Of Creating Entrepreneurship And Innovation, Comparative Economic Research, Volume 17, Number 3.pl_PL
dc.referencesLewandowska L. (2001), Rozwój firmy - koncepcje zarządzania i finansowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMróz-Gorgoń B. (2012), Procesy globalizacji i ich wpływ na zarządzanie marką sieci franczyzowych, Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 267.pl_PL
dc.referencesPodstawa franczyzy, Franczyza & Biznes, Własna firma na licencji, nr 2 (6), 2014.pl_PL
dc.referencesPrakash A., Hart J.A. (2000), Responding to Globalization, Routledge Advances in International Political Economy, London.pl_PL
dc.referencesProfitsystem, www.profitsystem.pl, z dn. 20.07.2015.pl_PL
dc.referencesRączka M. (2008), Systemy zarządzania jako element rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, nr 249, z. 13.pl_PL
dc.referencesRundo A., Ziółkowska M. (2013), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, Wyd. CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSanghavi N. (1998), Franchising as a Tool for Small Medium Sized Enterprises (SME) Development in Transitional Economies - The Case of Central European Countries, Management Research News, Vol. 21, Number 11.pl_PL
dc.referencesStaying on track, Entrepreneur, styczeń 2012.pl_PL
dc.referencesTokaj-Krzewska A. (1999), Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce. Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThe dream team?, Morning Advertiser, www.morningadvertiser.co.uk, [data dostępu: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesTysiąc pomysłów na biznes, Własny Biznes, Franchising, nr 4 (110), kwiecień 2014.pl_PL
dc.referencesZarzuć sieć za granicą, Własny Biznes, Franchising, nr 7 (101), lipiec 2013.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.13.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record