"Ekonomia Międzynarodowa" jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej.


Nazwa: Ekonomia Międzynarodowa
ISSN: 2082-4440
E-ISSN: 2300-6005
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2010 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more