Show simple item record

dc.contributor.authorWdzięczak, Janusz
dc.date.accessioned2016-05-04T08:26:04Z
dc.date.available2016-05-04T08:26:04Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17926
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem rosyjskiej gospodarki opartej na innowacji, a także rolę, jaką odgrywa państwo we wspieraniu rozwoju innowacji. Dokonano tego na przykładzie dwóch inicjatyw: Skolkovo i Rusnano, a także przeprowadzono próbną ocenę efektywności tych działań.pl_PL
dc.description.abstractThis paper explains the issues related to the development of the Russian economy based on innovation, and the role of government in supporting the development of innovation. In particular, attention was drawn to two examples: Skolkovo and Rusnano, and preliminary evaluated the their effectiveness.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;13
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectgospodarka rosyjskapl_PL
dc.subjectnowe technologiepl_PL
dc.subjectpaństwowe fundusze inwestycyjnepl_PL
dc.subjectinnovationspl_PL
dc.subjectclusterspl_PL
dc.subjectRussian economypl_PL
dc.subjectnew technologiespl_PL
dc.subjectgovernment investment fundspl_PL
dc.titleRusnano i Skolkovo – czołowe rosyjskie przedsięwzięcia na drodze do innowacjipl_PL
dc.title.alternativeRusnano and Skolkovo – leading Russian initiative on the road to innovationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number95-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesCiepielewski J. (1977), Historia Gospodarcza Związku Radzieckiego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiok S. (2009), Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (w:) Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesForbes: The World's Most Innovative Companies 2015, http://www.forbes.com/innovative-companies/ [data dostępu 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesGajdar J. (1999), Anomalie wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGupta N., Shipp S.S., Nash S.H., Herrera G.J., Healey D.W. (2013), Innovation Policies of Russia, IDA Paper P-5079, Alexandria (VA).pl_PL
dc.referencesKaspersky Lab Corporate Profile (2016), https://cdn.press.kaspersky.com/files/2016/01/Kaspersky-Lab_Corporate-profile_Q1_2016.pdf [data dostępu14.03. 2016].pl_PL
dc.referencesMain Science and Technology Indicators, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB [data dostępu: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesMikulska M. (2014), Rosja przygotowuje się do startu rakiety Angara-A5, http://www.rp.pl/artykul/1166527-Rosja-przygotowuje-sie-do-startu-rakiety-Angara-A5.html [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesOECD Reviews of Innovation Policy: Russian Federation (2011), http://www.neweurasia.ru/media/OECDRevInnovatPolicyRussia11en.pdf [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesOśrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu (2011), http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/OIB/publikacje/Osrodki_innowacji_w_Polsce_PL.pdf, [data dostępu: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesParki przemysłowe i technologiczne, opracowanie PARP, http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne [data dostępu: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesPaszyc E. (2002), Rosyjska energetyka w przededniu reformy (w:) Prace Ośrodka Studiów Wschodnich nr. 5, OSW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatent applications, residents, http://data.worldbank.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries/KRJP?display=default, [data dostępu: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesRUSNANO – Subsidiaries, http://en.rusnano.com/about/subsidiary [data dostępu 11.02.2016].pl_PL
dc.referencesRUSNANO – Catalogue of Projects, http://en.rusnano.com/portfolio/companies [data dostępu 11.02.2016].pl_PL
dc.referencesRUSNANO Corporation, http://en.rusnano.com/about [data dostępu 11.02.2016].pl_PL
dc.referencesScience Parks in Europe, http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/university-industry-partnerships/science-parks-around-the-world/science-parks-in-europe/ [data dostępu 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesSkolkovo – City, https://sk.ru/city/ [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesSkolkovo – Clusters, https://sk.ru/foundation/about/p/clusters.aspx [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesSkoltech – History, http://www.skoltech.ru/en/about/history/ [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesSoft Machines – About Us, http://www.softmachines.com/about [data dostępu 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesStabilization, liberalization and devolution. Assessment of the economic situation and reform process in the Soviet Union (1990), „European Economy” nr 45, Luksemburg.pl_PL
dc.referencesStartup Village, http://www. startupvillage.ru [data dostępu 11.02.2016].pl_PL
dc.referencesStrategy of Open Joint-Stock Company “RUSNANO” until 2020 (2013), http://en.rusnano.com/upload/images/documents/RUSNANO_Strategy_2020.pdf [data dostępu 23.02.2016].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.13.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record