Show simple item record

dc.contributor.authorPetruk, Natalija
dc.contributor.authorZasławska, Olga
dc.date.accessioned2016-06-27T09:23:37Z
dc.date.available2016-06-27T09:23:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1427-9657
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18523
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest problematyce budowy i rozwoju powszechnej świadomości politycznej obywateli Ukrainy. Charakterystyka świadomości politycznej i kultury politycznej postrzegane są przez autorów nie tylko jako indykator poziomu rozwoju demokracji na poziomie społecznym na Ukrainie, ale także przypisuje się im istotną rolą w kształtowaniu wartości życia demokratycznego. Studia nad historycznymi przejawami funkcjonowania ukraińskiego społeczeństwa i uwzględnienie współczesnej kondycji politycznej świadomości ukraińskich obywateli pozwala określić cechy ogólne powszechnej świadomości, w ramach których szczególne miejsce zajmują pragmatyzm, marginalizacja, etatyzm, paternalizm ze strony państwa, ambiwalentność, niski poziom konsolidacji i identyfikacji.pl_PL
dc.description.abstractProblems of Ukrainian citizens’ mass political consciousness establishing and evolving are analyzed in the article. Political consciousness and political culture are considered not only as democracy level indicators in Ukrainian society but also as the important factors of the values of democratic life formation. The reception of historical experience of Ukrainian society functioning and consideration of the current state of Ukrainian citizens’ mass political consciousness allows to highlight the common features and the most widespread characteristics of mass consciousness, the most important among which are pragmatism, marginalization, etatism, state paternalism, ambivalence, low level of consolidation and identification.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEastern Review;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectświadomość politycznapl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.titleОсобливості масової політичної свідомості громадян України: минуле й сучасністьpl_PL
dc.title.alternativeSpecyfika rozwoju świadomości politycznej ukraińskiego społeczeń stwa: Między historią a współczesnościąpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderWydawnictwo UŁpl_PL
dc.page.number87-101pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Narodowy w Chmielnickimpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska