"Eastern Review" jest czasopismem naukowym redagowanym przez Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komisją Badań nad Integracją Europy Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi. Czasopismo stanowi bezpośrednią kontynuację periodyku o tej samej nazwie ukazującego się w latach 1997–2001. Ukazujące się w latach 90. czasopismo powstawało w ramach prac Ośrodka Badań i Studiów Wschodu Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem czasopisma jest nie tylko integrowanie wysiłków badawczych naukowców Uniwersytetu Łódzkiego podejmujących w swych pracach problematykę wschodnioeuropejską, ale także popularyzacja wyników ich prac. Ośrodek łódzki był dotychczas jednym z niewielu w Polsce, który pozbawiony był zarówno instytucji naukowo-badawczej jak i czasopisma naukowego specjalizującego się w studiach nad problematyką wschodnioeuropejską.


Nazwa: Eastern Review
ISSN: 1427-9657
E-ISSN: 2451-2567
Lista MEiN: 40 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2012 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more