CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Krystyna Piotrowska-Marczak

 2. I. FINANSE PUBLICZNE

 3. Instytucjonalne formy realizacji zadań sektora nonprofit w Polsce
  Krystyna Piotrowska-Marczak, Krystyna Kietlińska
 4. Strategia finansowa Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw
  Bożena Mikołajczyk
 5. Kierunki i ocena transformacji polskiego systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych XX
  Jarosław Marczak
 6. Wybrane aspekty podatku akcyzowego w Polsce
  Magdalena Ślebocka
 7. The Importance of Personal Income Tax in Government Revenue in Ghana
  Frank Ameyaw
 8. Proces kształtowania się samodzielności finansowej, a problem zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
  Beata Guziejewska
 9. Kryteria wyboru form opodatkowania dochodu lub przychodu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Dorota Burzyńska
 10. Przesłanki i skutki wprowadzenia podatku katastralnego
  Magdalena Polańska
 11. Czynniki wpływające na miejsce poboru podatków płaconych przez przedsiębiorstwa
  Radosław Witczak
 12. Procedury emisji euroobligacji w finansowaniu samorządu terytorialnego
  Magdalena Godek
 13. Polityka i pomoc społeczna w Hiszpanii
  Julia Montserrat

 14. II. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I BANKOWOŚĆ

 15. Rentowność inwestycji finansowych w przedsiębiorstwie
  Mirosław Wypych
 16. Leasing jako alternatywa kredytu w finansowaniu inwestycji
  Zygmunt Konieczny
 17. Alianse strategiczne i przejęcia - alternatywne sposoby rozwoju przedsiębiorstwa
  Jakub Marszałek
 18. Transakcje terminowe i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem
  Paweł Wawrzyniak
 19. Kredyty w teorii racjonalnego wyboru konsumpcji
  Andrzej Bogus
 20. Możliwości finansowania mieszkalnictwa przez sektor bankowy
  Andrzej Raczko
 21. Kredyt hipoteczny w bankowości polskiej do roku 1918
  Janusz Rosiak
 22. Bancassurance jako element procesów dostosowawczych polskiej bankowości do warunków gospodarki rynkowej
  Iwona Dorota Czechowska
 23. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego
  Joanna Bogołębska
 24. Dylematy wyboru strategii polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w drodze do Europejskiej Unii Monetarnej
  Maciej Dykto
 25. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA w rozrachunkach polskich banków
  Sebastian Bakalarczyk
 26. Rola Kreditanstalt für Wiederaufbau we wspieraniu finansowania małej i średniej przedsiębiorczości w Niemczech
  Joanna Michalska
 27. Wskaźniki techniczne jako narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych
  Rafał Jóżwicki
 28. Foreign Exchange Policy in Slovak Republic
  Anezka Jankovska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions

View more