Przeglądaj według

 


  Redakcja wydawnictw "Folia 0economica"Jerzy Dietl, Krystyna Piotrowska-Marczak, Wiesław Piątkowski, Krystyna Twardowska

  Redaktorzy zeszytu Janusz Chechliński, Krystyna Piotrowska-Marczak,

  Recenzent Michał Gmytraslewicz

  Redaktor Wydawnictwa UŁ Bogusław Pielat

  Redaktor techniczny Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Najnowsze pozycje