Recent Submissions

 • Od redakcji 

  Marcinkowska, Monika (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
 • Innowacyjne kanały dystrybucji usług bankowych z perspektywy klienta 

  Fijołek, Karolina (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Oczekiwania klientów ulegają transformacji, sposoby współpracy z nimi, ale także wewnętrzne procesy banku. Bankowość staje się coraz bardziej zależna od Internetu oraz systemów informatycz-nych – obecnie większość usług ...
 • Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego 

  Paduszyńska, Marta; Zbyszewski, Szymon (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Przeobrażenia demograficzne wymuszają na starzejącym się społeczeństwie polskim poszu-kiwania alternatywnych sposobów oszczędzania na starość. W artykule wykazano problem wyzwań społeczno-ekonomicznych posiłkując się ...
 • Bankowy arbitraż konsumencki jako instytucja ochrony konsumenta na rynku usług bankowych 

  Piguła, Ewelina (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Problematyka ochrony konsumenta jest kluczowym czynnikiem rozwoju współczesnej gospo-darki. Rynek usług finansowych podlega wpływowi konsumentów, dlatego znaczną rolę odgrywają także ich zachowania. Bardzo ważne jest jednak ...
 • Świadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polsce 

  Ratowska-Dziobiak, Eleonora (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w świadomości ubezpieczeniowej konsu-mentów na polskim rynku. Przeprowadzone badania fokusowe oraz wywiady eksperckie wskazują, że klienci cenią sobie kompleksową obsługę. Zdaniem ...
 • Pozytywny wizerunek i dobra reputacja sposobem na zmniejszenie ryzyka w bankowości 

  Wierzbicka, Sylwia (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Eksperci zanotowali w ostatnim czasie spadek zaufania m.in. do banków, jak i ubezpieczycieli z powodu kolejnej fazy spowolnienia gospodarczego. Współcześnie pozyskanie oraz utrzymanie klienta wymaga zastosowania zróżnicowanych ...
 • Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych 

  Włodarczyk, Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno–Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)
  Informacje o zachowaniu konsumentów na rynku ubezpieczeń są ważnym źródłem informacji dla firm ubezpieczeniowych w zakresie tworzonej oferty usług przystosowanej do potrzeb przyszłych konsumentów. Jednym z segmentów ...
 • Dodatek kwartalny 

  Zimny, Artur; Hajdys, Dagmara; Uryszek, Tomasz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, 2016)