CONTENT

 1. Ogólnogospodarcze znaczenie militarne zorientowanych prac badawczo-rozwojowych w gospodarce kapitalistycznej
  Wiesław Bednarek
 2. Polityka finansowa państwa w warunkach wojennychŁ
  Krzysztof Szlichciński
 3. Determinanty potencjału wojenno-ekonomicznego
  Ryszard Zieliński
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Determinanty potencjału wojenno-ekonomicznego 

  Zieliński, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The present article has a character of a theoretical study. Its goal is: - firstly, to determine the place of war-economic potential in the system of social relations and in war economics; - secondly, to enumerate ...
 • Ogólnogospodarcze znaczenie militarne zorientowanych prac badawczo-rozwojowych w gospodarce kapitalistycznej 

  Bednarek, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The article describes an attempt at finding an answer to a question puzzling the theoreticians of economy, practitioners of economic policy and finally the whole societies whether research and development projects serving ...
 • Polityka finansowa państwa w warunkach wojennych 

  Szlichciński, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The author discusses in this article the most frequently met regularities in elaborating the principles of financing military expenditure in conditions of war. An important factor is determining the basic tasks of the ...