CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Czesław Domański

 2. TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH, MODELE LINIOWE

 3. Homoscedasticity test for the linear trend
  Czesław Domański
 4. Multivariate biassay in a two-way elimination of heterogeneity design
  Zofia Hanusz
 5. Bayesian and Akaike’s information criterions for some multivariate tests of homogeneity with applications in multisample clustering
  Teresa H. Jelenkowska
 6. The recursive least squares estimation of parametric functions in the general linear model
  Paweł R. Pordzik
 7. Testing multivariate normality by data transformations
  Przemysław Grzegorzewski, Robert Wieczorkowski
 8. Bootstrapowy test wielokrotny
  Dariusz Parys

 9. WYBRANE ZAGADNIENIA METODY REPREZENTACYJNEJ

 10. On stratification of population on the basis of auxiliary variable and the selected sample
  Janusz Wywiał
 11. Analiza rozkładów wybranych estymatorów w statystyce małych obszarów
  Dorota Pekasiewicz, Krystyna Pruska

 12. NIESTANDARDOWE METODY STATYSTYCZNE

 13. Wybrane metody analizy cenzurowanych czasów zdatności produktów
  Karol Andrzejczak
 14. Simulation study of two-sample Kolmogorov-Smirnov test in randomly censored data
  Agnieszka Rossa
 15. Detecting sharp contours of images
  Jerzy Korzeniewski
 16. Analityczny proces hierarchii jako metoda rozwiązywania problemów decyzyjnych
  Wanda Czyżewska

 17. ZASTOSOWANIA METOD STATYSTYCZNYCH W EKONOMII I EKOLOGII

 18. Wpływ wybranych czynników na wielkość i zróżnicowanie indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych
  Andrzej Czajkowski
 19. Analiza maksymalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń dla Górnego Śląska
  Halina Pyta, Grażyna Trzpiot
 20. Wykorzystanie algorytmu genetycznego do klasyfikacji przedsiębiorstw
  Dorota Witkowska, Władysław Kamiński
 21. Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
  Dorota Witkowska, Iwona Stanieć

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions