Konceptualizacja i rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych
red. Ewa Malinowska

SPIS TREŚCI

1. Transformacja polskiej polityki społecznej a członkostwo w Unii Europejskiej / Transformation of Polish social policy and the membership in the European Union
Lucyna Prorok
2. Wymiary współczesnego design’u a koncepcja zrównoważonego rozwoju / Dimensions of contemporary design and the concept of sustainable development
Paulina Rojek-Adamek
3. Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje / Public management – essence and selected concepts
Małgorzata Marks-Krzyszkowska
4. Jakość życia na poziomie lokalnym / Quality of life on the local level
Agnieszka Michalska-Żyła
5. Praca w doświadczeniu biograficznym trzech generacji kobiet z łódzkich enklaw biedy / Work in biographical experience of three generations of women from enclaves of poverty in Łódź
Małgorzata Potoczna
6. Pokolenie przełomu w WEB 2.0 / Breakthrough generation in WEB 2.0
Marta R. Jabłońska, Krzysztof Billewicz
7. Aktywizowanie przez sport jako sposób inkluzji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Activation through sport as a way of social inclusion and integration of people with disabilities
Jakub Niedbalski

VARIA

8. Besieged fortress syndrome? Occupational group of physicians and medicine students and the problem of social reception of health care system in Poland / Czy syndrom oblężonej twierdzy? Lekarze i studenci medycyny wobec problemu recepcji służby zdrowia w Polsce
Jakub Ryszard Stempień, Marcin Tkaczyk

RECENZJA

9. Czy świat jest kliniką? O procesach medykalizacji we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych. Recenzja książki Michała Nowakowskiego, „Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego”, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015 (155 stron)
Magdalena Wieczorkowska

Recent Submissions