SPIS TREŚCI

 1. Stylistyka czy retoryka w wypowiedziach dziennikarskich? O błędzie w nazewnictwie, który ma konsekwencje semantyczne
  Jakub Z. Lichański
 2. Prawne konsekwencje stosowania stylu satyrycznego
  Magdalena Hodak
 3. Dziennikarski styl zawodowy. Próba zdefiniowania
  Lilia R. Duskajewa
 4. Strukturalno-stylistyczne cechy gatunku a kształtowanie relacji nadawczo-odbiorczych w telenoweli paradokumentalnej "Szkoła"
  Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
 5. Kilka uwag o wartościowaniu w komentarzach internetowych
  Elżbieta Laskowska
 6. Paradygmat reporterski czy eseistyczny? – Kilka uwag o sprawozdaniu sportowym
  Rafał Siekiera
 7. Stylistyczne uwikłania artykułu poradnikowego (na przykładzie ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet)
  Monika Worsowicz
 8. Cechy indywidualne języka w felietonach z cyklu „Z życia polskich sfer” Henryka Martenki („Angora” 2015)
  Barbara Kudra
 9. Wpływ użytej w wypowiedzi leksyki potocznej na wizerunek felietonisty
  Anna Barańska-Szmitko
 10. Opowieści o brzmieniu. O stylu i retoryce w opisach sprzętu audio na łamach czasopisma „Hi-Fi i Muzyka”
  Krzysztof Grzegorzewski
 11. Grafizacja w prasie, czyli o kilku przykładach organizacji przestrzennej tekstów prasowych
  Magdalena Ślawska
 12. Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego”
  Jolanta Bogdańska
 13. Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce
  Bartłomiej Secler, Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Dominika Narożna, Kinga Adamczewska
 14. Struktura wieloznaczności poznawczej (na podstawie komunikowania w polityce)
  Karolina Dobrosz-Michiewicz
 15. Zastosowanie reguł konwersacyjnych Paula Grice’a w komunikowaniu politycznym – analiza porównawcza exposé Donalda Tuska i Beaty Szydło
  Rafał Leśniczak

Recent Submissions