Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu realizowanego w ramach projektu badawczego nr UMO-2013/09/B/HS4/, pt. Efektywność Specjalnych Stref Ekonomicznych, przez zespół Katedry Finansów Korporacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierownictwem dr hab. Radosława Pastusiaka, prof. nadzw. UŁ. w składzie: dr Magdalena Jasiniak, mgr Jakub Keller, mgr Bartłomiej Krzeczewski.
Celem niniejszego raportu jest pogłębiona charakterystyka SSE funkcjonujących w Polsce z wykorzystaniem danych ankietowych. Udostępniono również wyniki danych ankietowych, aby umożliwić innym zespołom badawczym zapoznanie się z materiałem źródłowym. W ten sposób otwieramy możliwości badawcze dla wielu naukowców z Polski w tym zakresie.

Recent Submissions