Światopoglądy modernizmu. Literatura lat 1890-1918
red. Katarzyna Badowska, Karolina Kołodziej

SPIS TREŚCI

 1. Od Redakcji
  Marzena Woźniak-Łabieniec
 2. Pojęcie modernizmu w młodopolskiej krytyce literackiej
  Grażyna Legutko
 3. Krakowskie „Życie” jako forum prezentacji prądów ideowych i koncepcji światopoglądowych Młodej Polski (wybrane zagadnienia)
  Maria Jazownik
 4. Młoda Polska w „obłoku niewiedzy”. Uwagi do wczesnomodernistycznych nihilologii
  Wojciech Gutowski
 5. Dziewiętnastowieczne edycje literatury staropolskiej a światopogląd polskiego modernizmu. Rekonesans
  Marta M. Kacprzak
 6. Rozterki modernistycznego (nie)istnienia – „ja” entropiczne w prozie Stanisława Przybyszewskiego
  Katarzyna Badowska
 7. Syndrom Charouska. Tomasza Judyma problemy z tożsamością
  Dorota Samborska-Kukuć
 8. Antynomie ludzkiej kondycji w „Marchołcie” Jana Kasprowicza
  Anna Podstawka
 9. Subiektywizm i problemy egzystencjalne w „Zapiskach Maltego Lauridsa Brigge” Reinera Marii Rilkego oraz w „Godzinie prawdziwych odczuć” Petera Handkego
  Piotr Majcher
 10. O (dez)iluzji oraz drogach i bezdrożach przeznaczenia w „Ofierze królewny” Jana Lemańskiego
  Hanna Ratuszna
 11. Protestanckie konteksty młodopolskiej recepcji duchowości św. Franciszka. Echa myśli Paula Sabatiera
  Katarzyna Przybyła
 12. „Twardego snu pieczęcie”. Świat dziwów w „Zaklętym mieście” Edwarda Leszczyńskiego
  Grzegorz Igliński
 13. „Słów kilka w obronie szlachetnego rycerza z La Manchy” – Don Kichot w wyobrażeniach młodopolan
  Magdalena Sadlik
 14. Wobec fatalizmu Losu (Stanisław Wyspiański „Klątwa” – John Millington Synge „Jeźdźcy do morza”). Szkic
  Maria Jolanta Olszewska
 15. Tęsknota za Chat Noir i Mirliton. Wokół legendy paryskich kabaretów
  Lidia Ignaczak
 16. Nowatorstwo modernistycznej prozy Alfreda Döblina na przykładzie opowiadania „Die Ermordung einer Butterblume” (Mord na kwiecie kaczeńca)
  Beata Kołodziejczyk-Mróz
 17. Znaczenie Pokolenia ’98 dla narodowej oraz intelektualnej tożsamości Hiszpanów
  Kamila Kruszyńska
 18. Cyprian Norwid w Crystal Palace albo czy istnieje światopogląd modernistyczny Norwida?
  Karol Samsel
 19. Światopoglądy młodopolskie w teatralnym lustrze XXI wieku. „Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego i Jana Klaty
  Sabina Brzozowska

Recent Submissions