Recent Submissions

 • On the Causes of the Eurozone Crisis 

  Serwach, Tomasz ORCID (University of Lodz, 2016-12)
  The paper examines the causes of the Eurozone crisis – they are divided into two categories: proximate and fundamental causes. Regarding the former, it seems that the current account balance should be seen as a crucial ...
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto krajów Unii Europejskiej w latach 2006–2014 

  Maciejczyk-Bujnowicz, Iwona (Uniwersytet Łódzki, 2016-12)
  Celem opracowania jest próba ocenienia zmian, jeśli chodzi o międzynarodową pozycję inwestycyjną netto45w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2014 w kontekście przestrzegania zaleceń w ramach ogłoszonej procedury ...
 • Regional Innovation Systems in Sweden 

  Ligenzowska, Joanna (University of Lodz, 2016-12)
  Over the past two decades, social scientists and governments have been paying more and more attention to regions as designated sites of innovation and competitiveness in the globalizing economy. Thus, innovation and ...
 • Instytucjonalne uwarunkowania wspólnej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej 

  Laskowski, Michał (Uniwersytet Łódzki, 2016-12)
  Celem artykułu było zbadanie zmian, które zaszły w matrycy instytucjonalnej polityki pieniężnej Unii Gospodarczej i Walutowej po 2008 r. na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone na ...
 • An Assessment of Islamic Banking in Bosnia and Herzegovina – a comparative analysis using the CAMELS approach 

  Komorowski, Rafał; Kubiszewska, Katarzyna (University of Lodz, 2016-12)
  This paper examines the phenomenon of Islamic banking in Bosnia and Herzegovina. Although almost half of the Bosnian population is recognized as Islamic, there is only one bank purely based on Sharia operating in this ...
 • Disclosure of risk information in the European banking sector 

  Klepczarek, Emilia (University of Lodz, 2016-12)
  A debate on the scope of bank information disclosures seems to be essential, especially after the Global Financial Crisis. The adequate quantity of data provided to the public domain is a condition of transparency of the ...