Show simple item record

dc.contributor.authorKlepczarek, Emilia
dc.date.accessioned2017-03-10T09:20:46Z
dc.date.available2017-03-10T09:20:46Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20810
dc.description.abstractA debate on the scope of bank information disclosures seems to be essential, especially after the Global Financial Crisis. The adequate quantity of data provided to the public domain is a condition of transparency of the banking sector which should assure the optimization of market participants’ decisions. There is also a tendency to unify global accountancy standards, and they are expected to ensure the same scope of disclosed information for the global financial market. The aim of the study is to investigate if there are any differences with the number of risk disclosures among the banks using GAAP and IFRS accounting standards, and if more stable banking sectors tend to report a wider scope of data. Finding out the nature of the determinants of disclosures is an important aspect in terms of working out the procedures which will increase the transparency and stability of the financial markets.pl_PL
dc.description.abstractDoświadczenia globalnego kryzysu finansowego sprawiły, że debata nad zakresem informacji ujawnianych przez banki nabrała szczególnego znaczenia. Odpowiednia ilość danych trafiających do domeny publicznej warunkuje bowiem przejrzystość sektora bankowego optymalizującą decyzje uczestników rynku. Jednocześnie na globalnym rynku finansowym obserwuje się tendencję do ujednolicania standardów rachunkowości, aby zakres ujawnianych informacji był taki sam. Celem przedstawionych w artykule badań jest zweryfikowanie istnienia różnic, jeśli chodzi o ilość ujawnianych informacji wymaganych standardami GAAP i IFRS, oraz zbadanie, czy bardziej stabilne sektory bankowe mają tendencję do ujawniania większego zakresu danych. Wskazanie czynników determinujących poziom ujawnień wydaje się istotne dla wypracowania procedur poprawiających przejrzystość i stabilność rynków finansowych.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniversity of Lodzpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;16
dc.subjectrisk disclosurespl_PL
dc.subjectfinancial statementspl_PL
dc.subjectaccounting standardspl_PL
dc.subjectGAAPpl_PL
dc.subjectIFRSpl_PL
dc.subjectujawnienia ryzykapl_PL
dc.subjectsprawozdania finansowepl_PL
dc.subjectstandardy rachunkowościpl_PL
dc.titleDisclosure of risk information in the European banking sectorpl_PL
dc.title.alternativeZakres informacji o ryzyku ujawnianych w podmiotach europejskiego sektora bankowegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number350-366pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Instytucjonalnejpl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAkerlof, G. (1970), The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. 84, s. 488–500.pl_PL
dc.referencesBasel Committee on Banking Supervision (1998), Enhancing Bank Transparency Public disclosure and supervisory information that promote safety and soundness in banking systems, Bank for International Settlements, Bazylea.pl_PL
dc.referencesBenston, G.J. (2004), What’s Special About Banks?, “Financial Review”, Vol. 39, No. 1, s. 13–33.pl_PL
dc.referencesBhimani, A. (2009), Risk management, corporate governance and management accounting: Emerging interdependencies, “Management Accounting Research”, Vol. 20, No. 1, s. 2–5.pl_PL
dc.referencesBossone, B. (2000), What Makes Banks Special? A Study of Banking, Finance, and Economic Development, Policy Research Working Paper; No. 2408. World Bank, Washington, DC.pl_PL
dc.referencesCapiga, M. (2010), Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Gradoń W., Szustak G. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenia bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCheung, S.Y.-L., Connely, J. T., Limpaphayon, P. (2007). Determinants of corporate disclosure and transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand, “International Corporate Responsibility Series”, Vol.3, s. 313–342.pl_PL
dc.referencesCheung, S.Y.-L., Jiang, P., Tan, W. (2010), A transparency Disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies, “Journal of Accounting and Public Policy”, Vol. 29, No. 3, s. 259–280.pl_PL
dc.referencesDetken C., Weeken, O., Alessi, L., Bonfim, D., Boucinha, M.M., Castro, C., Frontczak, S., Giordana, G., Giese, J., Jahn, N., Kakes, J., Klaus, B., Lang, J. H., Puzanova, N., Welz, P. (2014), Operationalizing the Countercyclical Capital Buffer, ESRB Occasional Paper, No. 5, Frankfurt nad Menem.pl_PL
dc.referencesFinancial Reporting Faculty (2007), EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive. A report for the European Commission, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Londyn.pl_PL
dc.referencesFrendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2011), Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHarney, S. (2010), Accounting risk and revolution, “Critical Perspective on Accounting”, Vol. 21, No. 1, s. 14–17.pl_PL
dc.referencesHealy, P.M., Palepu, K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, “Journal of Accounting and Economics”, Vol. 31, No. 1-3, s. 405–440.pl_PL
dc.referencesInstitute of Chartered Accountants in England and Wales (1997), Financial reporting of risk- proposals for a statement of business risk, ICAEW Financial Reporting Committee, London.pl_PL
dc.referencesInternational Accounting Standards Board (2009), Technical Summary: IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, www.iasb.org.pl_PL
dc.referencesJensen, M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, “Journal of Financial Economics”, Vol. 3, s. 305–360.pl_PL
dc.referencesKarolyi, G.A., Stulz R.M. (1996), Why Do Markets Move Together? An Investigation of U.S.-Japan Stock Return Comovements, “The Journal of Finance”, Vol. 51, No. 3, s. 951–986.pl_PL
dc.referencesLajili, K., Zéghal, D. (2005), A Content Analysis of Risk Management Disclosures in Canadian Annual Reports, “Canadian Journal of Administrative Sciences”, Vol. 22, No. 2, s. 125–142.pl_PL
dc.referencesLinsley, P.M., Shrives, P.J. (2005), Examining Risk Reporting in UK Public Companies, “Journal of Risk Finance”, Vol. 6, No. 4, s. 292–305.pl_PL
dc.referencesLinsley, P.M., Shrives, P.J. (2005), Transparency and the Disclosure of Risk Information in the Banking Sector, “Journal of Financial Regulation and Compliance”, Vol. 13, No. 3.pl_PL
dc.referencesLopes, P.T., Rodrigues, L.L. (2007), Accounting for financial instruments: An analysis of the determinants of disclosure in the Portuguese stock exchange, “The International Journal of Accounting”, Vol. 42, No. 1, s. 25–56.pl_PL
dc.referencesLopes, A.B., de Alencar, R.C. (2008), Disclosure and cost of equity capital in the emerging markets: the Brazilian Case, ”SSRN Electronic Journal”, Vol. 45, No. 4, s. 443–464.pl_PL
dc.referencesPower, M. (2009), The risk management of nothing, “Accounting, Organizations and Society”, Vol. 34, No. 6–7, s. 849–855.pl_PL
dc.referencesPricewaterhouseCoopers. (2011), Similarities & differences. A comparison of US GAAP and IFRS for investment companies, Nowy Jork, NY.pl_PL
dc.referencesPyle, D.H. (1997), Bank Risk Management: Theory, Working Paper, Haas School of Business, University of California, Berkeley.pl_PL
dc.referencesRedaelli, L. (2007), La prima applicazione del principio contabile IFRS 7, PWC Conference Proceedings, Mediolan.pl_PL
dc.referencesSantomero, A.M. (1997), Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process, Paper presented at the Wharton Financial Institutions Center Conference on Risk Management in Banking (October 1996), University of Pennsylvania, Filadelfia.pl_PL
dc.referencesŚwiderska, G.K., red. (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną papierów wartościowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoods, M., Dowd, K., Humphrey, C.G. (2004), Credibility at Risk? The Accounting Profession, Risk Reporting and the Rise of VaR, CRIS Discussion Paper Series 2004.III, Nottingham.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.16.04
dc.subject.jelE44
dc.subject.jelE52
dc.subject.jelE58
dc.subject.jelF33
dc.subject.jelG18
dc.subject.jelG21
dc.subject.jelG28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record