CONTENT

 1. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk
  Wanda Błaszczyk, Barbara Pajkert-Skurska
 2. Dynamiczne podejście do zarządzania
  Wojciech Czakon
 3. Koncepcja lean administration
  Janusz Czekaj
 4. Kierunki zmian w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych
  Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 5. Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych
  Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki
 6. Zasady działania systemów
  Jerzy Rokita
 7. Systemowe uwarunkowania rozwoju metod zarządzania – Przykład modelu Triady
  Adela Barabasz, Grzegorz Bełz, Jan Skalik
 8. Zarządzanie wiedzą jako moda
  Kazimierz Zimniewicz
 9. Wrażliwość jako czynnik wpływu społecznego na zmiany w organizacji
  Wanda Błaszczyk
 10. Optymalizacja struktur organizacyjnych – uwagi nie tylko metodyczne
  Bogusław Kaczmarek
 11. Ocena roli wskaźnikow we wspołczesnym zarządzaniu
  Jerzy Rożański
 12. Rozwoj badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Edward Stawasz
 13. Wykorzystanie technik doskonalenia procesow w zarządzaniu jakością
  Jadwiga Szymczak, Maciej Urbaniak
 14. Informatyka w zarządzaniu
  Jerzy S. Zieliński
 15. Zarządzanie przez integrację – wyzwanie dla współczesnych menedżerów
  Anna Adamik
 16. Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacji
  Marek Andrzejewski
 17. Wykorzystanie wybranych metod i koncepcji zarządzaniaw placowkach edukacyjnych
  Izabela Bednarska-Wnuk
 18. Inteligencja emocjonalna w organizacjach on-line
  Grażyna Broniewska
 19. Zintegrowany model kompetencji
  Tomasz P. Czapla
 20. Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy
  Tomasz P. Czapla, Maciej Malarski
 21. Modele organizacyjnej architektury
  Jerzy S. Czarnecki
 22. Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu
  Marek Ćwiklicki
 23. Modelowanie w procesach usprawniania organizacji – uwagi teoretyczno-metodyczne
  Beata Glinkowska
 24. Quicklook™ jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii
  Edyta Gwarda-Gruszczyńska
 25. Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych
  Marek Jabłoński
 26. Dylematy charakterystyki sukcesu
  Katarzyna Januszkiewicz
 27. Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych
  Tomasz Kafel
 28. O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, czyli „moda na zmiany”
  Joanna Małgorzata Michalak
 29. Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji
  Hubert Obora
 30. Kryzys podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu – kryzysem powinowactwa z naukami społecznymi
  Janusz R. Sobczyk
 31. Systemy zwinne w organizacji produkcji
  Maciej Walczak
 32. Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów
  Angelika Wodecka-Hyjek
 33. Przydatność i zastosowanie prakseologii w badaniach procesu komunikowania w organizacji
  Magdalena Zalewska
 34. Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej
  Bernard Ziębicki
 35. Poszukiwanie metod skutecznego motywowania pracowników
  Jolanta Bieńkowska
 36. Zaufanie w organizacji – filozoficzny zarys podstaw zagadnienia
  Maria Czajkowska
 37. Komunikacja społecznej odpowiedzialności w praktyce organizacyjnej
  Paweł Kuźbik
 38. O przydatności wspołczesnych nurtow psychologii w pracy menedżera
  Maria Janina Broniewska

Recent Submissions

 • O przydatności współczesnych nurtów psychologii w pracy menedżera 

  Broniewska, Maria Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article attempts to identify the relevance of psychological knowledge in the manager's work. Analysing the departments (sections) of this science, the achievements of psychology of management and ...
 • Komunikacja społecznej odpowiedzialności w praktyce organizacyjnej 

  Kuźbik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article is an attempt to emphasize the need to build information systems that allow stakeholders to inform the comprehensive activities of the organization. Not enough to only provide economic information, ...
 • Zaufanie w organizacji – filozoficzny zarys podstaw zagadnienia 

  Czajkowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Problem of trust has appeared in different disciplines of science for ages (for example sociology). The knowledge about trust can be found in many branches of philosophy such as political ...
 • Poszukiwanie metod skutecznego motywowania pracowników 

  Bieńkowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The following article presents Abraham Maslov’s hierarchy of needs theory in a slightly different interpretation from those commonly found in publications on the management field. The analysis of Maslov’s ...
 • Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej 

  Ziębicki, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article presents the genesis and determinants of the management adaptiveness in the modern organizations. The connections between organizational effectiveness and management adaptiveness have been ...
 • Przydatność i zastosowanie prakseologii w badaniach procesu komunikowania w organizacji 

  Zalewska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  General way the representing the communication in the organization is borrowed from Monodyscyplinary social sciences (eg.. psychology, sociology, social anthropology). In The presented article the ...
 • Metodyka PRI9CE 2 w zarządzaniu realizacją projektów 

  Wodecka-Hyjek, Angelika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Prince 2 is a structured method for achieving effective project management that has been evolved in the UK and is currently widely used in both government and private sector at the world. At the beginning the key ...
 • Systemy zwinne w organizacji produkcji 

  Walczak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article contains a description of applying agile approach to organization of production. First, the idea and concept of agile organizations and production systems is described. Next, the evolution ...
 • Kryzys podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu – kryzysem powinowactwa z naukami społecznymi 

  Sobczyk, Janusz R. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The crisis of methodological bases' of science about the management sciences MS) is the most the controversial questions, obstinately recurring and provocative to the various statements. It is then the ...
 • Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji 

  Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The aim of this paper is to present one of newest team oriented problem solving method – PDCA Problem Solving. The author introduces the origin and essence of the method. He also describes the various stages involved ...
 • O przesłankach zmian w funkcjonowaniu organizacji, czyli „moda na zmiany” 

  Michalak, Joanna Malgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Internationalization, globalization, new technologies are key factors that shape today’s economy. Therefore, to manage companies effectively, this situation requires an adaptation to the changing world to ...
 • Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych 

  Kafel, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The adaptability of portfolio analysis to non-governmental organizations is the purpose of the paper. The criteria of strategic business units evaluation used in portfolio analysis of companies is presented ...
 • Dylematy charakterystyki sukcesu 

  Januszkiewicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In this article the author tried to describe success and present basic problems connected with definition of success. There are presented individual and social view, which show us how difficult ...
 • Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych 

  Jabłoński, Marek; (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The aim of the paper is presenting talented employees in the light of classical approach. Article shows that classics’ were considering the importance of talent employees on working and ...
 • Quicklook™ jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii 

  Gwarda-Gruszczyńska, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Innovations and Technologies became a driving force for companies’ development. Their strategic character and high creation and implementation costs cause the need of analyzing their commercialization potential and ...
 • Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The study attempts to present the methodological assumptions and theoretical and methodological foundations of the modeling process improvements in the organization. It also provides definitions of selected concepts ...
 • Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu 

  Ćwiklicki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In the paper the Grounded Theory and its application to management research is discussed. First, the issue of knowledge creating in management science is presented. Next, the scientific approach for creating and ...
 • Modele organizacyjnej architektury 

  Czarnecki, Jerzy S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  This article presents, in a metaphor of organization architecture two extreme models: a silo architecture, and a hologram architecture. Purpose and structural materials are two building architecture elements. In an ...
 • Wykorzystywanie kompetencji w procesie wartościowania pracy 

  Czapla, Tomasz P.; Malarski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The paper presenting the method of assessing the work based on the of competence system. Amongst many used methods of assessing the work, method based on competence is still rather unpopular although ...
 • Inteligencja emocjonalna w organizacji on-line 

  Broniewska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The incidence of network services in business environment necessitated a revision of heretofore used management methods. In consequence a virtual management concept was developed. Moreover, for the ...

View more