CONTENT

1. Od redakcji
Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łabieniec
2. Spór o autorstwo Sarmatiae Europae descriptio a działalność translatorska Marcina Paszkowskiego
Michał Kuran
3. Wizerunki świętych niewiast w świetle anonimowego rękopisu Kontemplacja Męki i śmierci Chrystusa Pana
Katarzyna Kaczor-Scheitler
4. Ironia w literaturze sowizdrzalskiej
Ewa Maciejczyk
5. O Erotykach Franciszka Dionizego Kniaźnina
Anna Rogala
6. Zapisać się dobrze w pamięci — listy Anny Mostowskiej do Józefa Zawadzkiego
Monika Urbańska
7. „Chcę serio w świat literacki wyruszyć” — na marginesie listów Michała Borcha do Adama Zawadzkiego
Dorota Samborska-Kukuć
8. Juliusz Słowacki zilustrowany w 1909 roku
Maria Berkan-Jabłońska
9. Cudowność i baśniowość w powieści Deotymy Branki w jasyrze
Izabela Woszczak
10. Grandcamp w skali mikro. O Na skałach Calvados Antoniego Sygietyńskiego
Agnieszka Janiak-Staszek
11. Stanisław Przybyszewski — mizogin czy poszukiwacz miłości idealnej?
Ewelina Murzicz
12. Twórczość Romana Jaworskiego początkiem nurtu parodystyczno-groteskowego w literaturze polskiej
Katarzyna Zwierzchowska
13. Wychowawca narodu wychowuje syna, czyli kształtowanie etyki Witkacego
Agnieszka Kałowska
14. Wokół recepcji Traktatu polemicznego Witolda Wirpszy. Głosy o Miłoszu w roku 1951 w świetle dokumentów cenzury
Marzena Woźniak-Łabieniec
15. Pisarska podróż Ryszarda Krynickiego
Arkadiusz Morawiec
16. Między fantastyką i aluzją. SOCIAL FICTION jako kryptopolityczny nurt polskiej literatury lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
Adam Mazurkiewicz
17. „Pisanie z pamięci” — strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej
Maria Czempka-Wewióra
18. Media wobec ucznia, uczeń wobec mediów
Joanna Błażejewska,Monika Kaźmierczak
19. Dzieje V Gimnazjum Państwowego we Lwowie — wydarzenia, fakty, sylwetki uczniów i nauczycieli
Małgorzata Gajak-Toczek

Recent Submissions