CONTENT

1. Od redakcji
Barbara Bogołębska, Marzena Woźniak-Łabieniec
2. Stosunki w łódzkiej prasie okresu międzywojennego. Polemika prasowa na łamach łódzkich dzienników na przykładzie „Głosu Polskiego” i koncernu Republiki
Miłosz Hrycek
3. Przepis na reporterski serial prasowy
Agata Listoś
4. Idiolektostylem w mur, czyli o idiolekcie, idiostylu i krytycznej analizie dyskursu – na przykładzie felietonów Krzysztofa Skiby w tygodniku „Wprost”
Andrzej Kudra
5. Roman Kurkiewicz jako felietonista
Agnieszka Mielżyńska
6. Rzeczywistość to metafora – próba kognitywnej analizy metafor w felietonach Jerzego Urbana
Katarzyna Paroń
7. Reklama prasowa – rodzaje i podrodzaje. Sposoby promocji prasy
Joanna Mikosz
8. Współczesna prasa funeralna – gatunki i tematy
Magdalena Hodak
9. Odmiany wywiadu-rzeki (na wybranych przykładach)
Jolanta Worach
10. O sytuacji komunikacyjnej współczesnego słuchowiska – wybrane zagadnienia
Joanna Bachura
11. Jaskółka zwiastująca wiosnę czy relikt przeszłości? Z badań nad atrakcyjnością słuchowiska radiowego
Karolina Albińska
12. Słuchowisko dla młodzieży. Tajemnicza wyspa Juliusza Verne’a
Aleksandra Pawlik
13. Informacja w radiu komercyjnym
Agnieszka Garcarek
14. Reportaż radiowy – definicja i podział
Kinga Klimczak
15. Walory poznawcze reportaży radiowych w świetle dotychczasowych badań naukowych
Paulina Czarnek
16. „Judenfrage”. Retoryczny obraz propagandy antysemickiej w III Rzeszy (na przykładzie publicznych wypowiedzi Adolfa Hitlera i innych polityków NSDAP w latach 1933–1945)
Krzysztof Grzegorzewski
17. Jednokierunkowość odwzorowań metaforycznych a asymetria relacji podobieństwa
Rafał Siekiera

Recent Submissions