CONTENT  I. LITERATUROZNAWSTWO


 1. Tragedie Piotra Krasuskiego wobec sztuki wymowy
  Piotr Pirecki
 2. O postaci Przeczystej Rodzicy z "Hymnu na Dzień Zwiastowania"
  Agnieszka Mazurska
 3. Barwne epitety w liryce młodopolskiej na wybranych przykładach
  Małgorzata Iwanowicz
 4. Kilka uwag o "Księdzu Piotrze" Kazimierza Przerwy-Tetmajera
  Izabela Grzelak
 5. "[...] ja miłości mojej, która się rozkłada, treść i kształt boski wiernie chowam w sobie" - o pewnym dysonansie słów kilka
  Monika Urbańska
 6. Ameryka Reymonta. Między Polonią a Nowym Światem
  Sławomir Sobieraj
 7. "Okno na Barcza" (o powieści Juliusza Kadena-Bandrowskiego "Generał Barcz")
  Łukasz Goss
 8. "Atramentowy bój o "Pana Tadeusza"(polemika wokół wystąpienia Jana Nepomucena Millera)
  Justyna Gabara
 9. Poeta i dźwięki w nowym mieszkaniu. Uwagi o cyklach wierszy "Trynkowanie mrówkowca" i "Niedzielojda" z tomu "Odczepić się" Mirona Białoszewskiego
  Jerzy Wiśniewski
 10. Anioł - byt transcendentny czy figura poetycka? O funkcjach postaci anielskich w poezji Adriany Szymańskiej
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 11. Limeryki, czyli przykład poezji niepoważnej
  Małgorzata Mieszek
 12. Europejczyk w Kartoflanii. O powrotach do "małej ojczyzny" w powieściach Mariana Pankowskiego
  Zbigniew Fiszbak
 13. Metafizyka śmierci w prozie Olgi Tokarczuk
  Olga Wilczyńska
 14. Oryginalność zwielokrotniona. Autocytaty w wybranych powieściach Stanisława Lema
  Adam Mazurkiewicz
 15. "Pamięci, przemów" Vladimira Nabokova na tle pisarstwa autobiograficznego
  Izabela Pogracka-Michalak

 16. II. DZIENNIKARSTWO, MEDIA


 17. Wywiad, reportaż i korespondencja na łamach wybranych dodatków kulturalnych do prasy codziennej dwudziestolecia międzywojennego
  Joanna Mikosz
 18. Literatura i jej twórcy w "Tygodniku Powszechnym" (2001-2005)
  Karolina Wieczorek
 19. Test audialny jako element humanistycznej edukacji gimnazjalistów
  Joanna Bachura
 20. Jak go słyszą? Studenci o reportażu radiowym. Uwagi o instytucji słuchacza
  Kinga Klimczak
 21. Papierowa i internetowa. Prasa dla młodzieży
  Agnieszka Leska-Dorenda
 22. Kalendarium najważniejszych wydarzeń medialnych z historią Łodzi w tle (1821-2006)
  Katarzyna Baranek, Agnieszka Lichawska
 23. "Ważniejsze są dla mnie reportaże niż nawet najbardziej sensacyjne korespondencje depeszowe" - rozmowa z Wojciechem Jagielskim o jego reportażach wojennych
  Wojciech Jagielski, Zbigniew Bednarek
 24. Dziennikarz jako pośrednik między politykami a opinią publiczną
  Michał Pienias
 25. Retoryka ataku i obrony w wybranych programach telewizyjnych na przykładzie tzw. "afery taśmowej" i "seks-afery"
  Krzysztof Grzegorzewski

 26. III. DYDAKTYKA LITERATURY I KULTURY 27. Juliusz Słowacki w podręcznikowym ujęciu Stanisława Tarnowskiego
  Monika Kaźmierczak
 28. Rzeźba, architektura i muzyka w wybranych wierszach Zbigniewa Herberta
  Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek
 29. Teksty literatury wysokiej w odbiorze uczniowskim w świetle ankiety
  Aneta Krasińska
 30. O miłości z gimnazjalistami. Projekt dydaktyczno-wychowawczy
  Magdalena Marzec
 31. Baśnie Andersena oczyma współczesnych przedszkolaków
  Karolina Strugińska

 32. VI. WYKAZ HABILITACJI I DOKTORATÓW LITERATUROZNAWCZYCH W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more