CONTENT

Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna

 1. Plea for a Modular Design of Business Ethics – Basics of The Ethical Substantiation of Economic Decisions
  Marcell Schweitzer
 2. Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej
  Przemysław Rotengruber
 3. Na dobre czy na złe? Wspólny kryzys a dobro wspólne
  Michał Michalski
 4. Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School
  Mariusz Jastrząb
 5. Dziesięciu największych oszustów XXI wieku
  Jerzy Kropiwnicki
 6. Wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej a zmiany obowiązującego sposobu gospodarowania
  Monika Olszewska
 7. Dylematy etyczne w gospodarce współczesnej

 8. Etyka a globalny ład gospodarczy
  Tomasz Przybyciński
 9. (Nie)Etyczna Unia Europejska na Bałkanach
  Mateusz Pawlak,
 10. Lobbing w polskim prawie i praktyce
  Anna Kubiak
 11. Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej
  Marcin Kalinowski
 12. Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej
  Adam Zadroga
 13. Ekonomiczny, społeczny i egzystencjalny wymiar funkcjonowania placówek hospicyjnych i wolontariatu hospicyjnego
  Anna Rutkowska
 14. Etyczne aspekty usług finansowych

 15. Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek. Perspektywa historyczna i teraźniejszość
  D. Iwona Czechowska
 16. Miłosierdzie i gospodarka – od gór pobożnych do wspólnego ratowania się w nieszczęściu
  Józef Duda
 17. Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka w działalności gospodarczej
  Stanisław Wieteska
 18. Działalność Państwowego Banku Rolnego w Generalnej Guberni
  Mirosław Kłusek
 19. Etyka zawodowa i rynek pracy

 20. Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów
  Piotr Wajszczyk
 21. Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet
  Aldona Klimkiewicz
 22. Wynagrodzenia małżonków i kohabitantów
  Barbara Stolarska
 23. Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy
  Arleta Nerka
 24. Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa systemu prawnego, organizacji i pracownika
  Monika Cieślikowska, Andrzej Pieczewski
 25. Miscellanea

 26. Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego
  Rafał Matera
 27. Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna
  Bronisław Bombała,
 28. Ekonomia jako nauka pozytywna. Refleksje na marginesie „Ekonomii dobra i zła” Tomáša Sedláčka
  Joanna Dzionek-Kozłowska

Recent Submissions

 • Etyka zawodu inżyniera w świetle wybranych kodeksów 

  Wajszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The paper attempts to analyse the ethical duties of engineers contained in selected engineering codes of ethics and indicates a few problems arising in teaching professional engineering ethics in technical studies. The ...
 • Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna 

  Bombała, Bronisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The article presents the view that the introduction of the personalistic paradigm into entrepreneurship will enable integral economic growth and remove the causes of today’s crisis, that is economism and instrumental ...
 • Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet 

  Klimkiewicz, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The subject matter of the study is an analysis of the social consequences of increasing the retirement age of women up to 67 years. The discussion on the change in the retirement age is usually focused on its economic ...
 • Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka w działalności gospodarczej 

  Wieteska, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The problem of fires in Poland is an important element of public safety. One of the reasons ofthe fires are different types of arson of buildings, crops or forests. This paper presents a quantitative scale of the ...
 • Na dobre czy na złe? Wspólny kryzys a dobro wspólne 

  Michalski, Michał A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Crisis, sometimes associated with historically distant times or centrally planned economies, has turned out to be one of the main contemporary issues. Hence different systems like socialism and capitalism become similar ...
 • Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej 

  Rotengruber, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The aim of this article is to scrutinise the relationship between the moral attitude of an entrepreneur and their possibility to gain a competitive advantage. This declaration leads to the following question: Whether ...
 • Problematyka społecznej odpowiedzialności w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School 

  Jastrząb, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Based on case studies prepared at the Harvard Business School, the article analyses the content of university courses on business history. Its aim is to answer the question whether or not business history courses are ...
 • Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek. Perspektywa historyczna i teraźniejszość 

  Czechowska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The problem of charging interest has been discussed since the time of Aristotle. It was condemned in the Christian religion in the Middle Ages. Only when the interest was specified as a payment for productive capital ...
 • Dziesięciu największych oszustów XXI wieku 

  Kropiwnicki, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Non-ethical behaviour of persons belonging to financial elites of the world has been characteristic of our times. They could be found in many countries – from the USA to France, Japan, China, etc. Their activities have ...
 • Ekonomiczny, społeczny i egzystencjalny wymiar funkcjonowania placówek hospicyjnych i wolontariatu hospicyjnego 

  Rutkowska, Anna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The functioning of hospice institutions may be considered based on three fundamental, functions accomplished by it, i.e. existential, social and economic ones. Holistic evaluation of hospice care requires taking into ...
 • (Nie)Etyczna Unia Europejska na Bałkanach 

  Pawlak, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Although all the Western Balkan countries have been offered the prospect of European Union (EU) membership, the accession process still constitutes a complicated and multi-aspect challenge. EU support and engagement ...
 • Etyka a globalny ład gospodarczy 

  Przybyciński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  It is a great developmental challenge to create the global economic order. Economic and ethical values must be taken into account to manage this task, otherwise the prosperity of the global economy is in danger.
 • Wynagrodzenia małżonków i kohabitantów 

  Stolarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  It is often believed that marriage and cohabitation do not lie in the area of interest of economics. However, a trial of economic analysis of romantic relationships is possible and leads to interesting conclusions. ...
 • Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań w miejscu pracy 

  Nerka, Arleta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Currently, in the sphere of relationships at work, the issue of behaviours classified as unethical, which cause the violation of the employee’s dignity and other personal rights, is increasing. Mobbing is one of the ...
 • Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet 

  Klimkiewicz, Aldona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The subject matter of the study is an analysis of the social consequences of increasing the retirement age of women up to 67 years. The discussion on the change in the retirement age is usually focused on its economic ...
 • Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej 

  Zadroga, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  Taxes are closely related to the functioning of the state. From the moral and social point of view, it should always be directed towards the common good. Implementing this principle, the state supports the improvement ...
 • Ekonomia jako nauka pozytywna. Refleksje na marginesie „Ekonomii dobra i zła” Tomáša Sedláčka 

  Dzionek-Kozłowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  One of the fundamental methodological problems of economics as a separate science is the question whether economic theorists are able to restrict themselves to the description of facts without assessing them. Is it ...
 • Związki ekonomii i etyki w poglądach Mohandasa Gandhiego 

  Matera, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The aim of the article is to present the economic thought of Mohandas Karamchand Gandhi with respect to ethical aspects. There are lots of statements and remarks about the relations of ethics and economics in Gandhi’s ...
 • Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej 

  Kalinowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The aim of the article is a review of the wide spectrum of lobbying formulations and definitions to answer questions regarding the areas of lobbying activity. The author argues that lobbying is a wide scope of activities ...
 • Wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej a zmiany obowiązującego sposobu gospodarowania 

  Olszewska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-05-15)
  The article presents the idea that the maximisation of profit seems not to be the most important goal for contemporary enterprises. The author – basing on literature and empirical research – tries to indicate those ...

View more